Sprawozdania za II kwartał 2018 r.


Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego - okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2018.


Rb-27ZZ sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami - okres sprawozdawczy od początku roku do końca II kwartału roku 2018.Rb-28NWS sprawozdanie z wykonania planu wydatków jednostki samorządu terytorialnego, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2017 (zgodnie z art. 263 ust. 2 ustawy o finansach publicznych)
- okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2018.Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego
- okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2018.


 
Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych
- okres sprawozdawczy do dnia 30 czerwca roku 2018.Rb-34S sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych
- okres sprawozdawczy od początku roku 2018 do końca 2 kwartału roku 2018.


Rb-50D KBW sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami -  okres sprawozdawczy: II kwartał roku 2018.Rb-50D MUW sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami
- okres sprawozdawczy: II kwartał roku 2018.Rb-50W KBW sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami
- okres sprawozdawczy: II kwartał roku 2018.Rb-50W MUW sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami
- okres sprawozdawczy: II kwartał roku 2018.Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego
- wg stanu na koniec II kwartału 2018 roku.Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych - zbiorczo (JST jako organu założycielskiego lub nadzorującego dla jednostek posiadających osobowość prawną)
- wg stanu na koniec II kwartału 2018 roku.Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego
- za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2018.Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń gwarancji jednostki samorządu terytorialnego
- wg stanu na koniec II kwartału 2018 roku.Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji samorządowej osoby prawnej (sprawozdanie zbiorcze) - wg stanu na koniec II kwartału 2018 roku.Rb-ZN kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań oraz należności skarbu państwa z tytułu wykonywania przez jednostki samorządu terytorialnego zadań zleconych jednostki bezpośrednio realizujące zadania
- wg stanu na koniec II kwartału 2018 roku.


Rb-ZN kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań oraz należności skarbu państwa z tytułu wykonywania przez jednostki samorządu terytorialnego zadań zleconych jednostki bezpośrednio realizujące zadania (sprawozdanie łączne) - wg stanu na koniec II kwartału 2018 roku.Rb-Z-PPP sprawozdanie o stanie zobowiązań wynikających z umów partnerstwa publiczno-prywatnego
- okres sprawozdawczy: II kwartał 2018 roku.Poniżej do pobrania  sprawozdania za II kwartał 2018 roku w pliku skompresowanym (plik ZIP; rozmiar 2,2 MB). Plik można rozpakować przy pomocy programów np. WinRAR lub WinZip.

Wytworzył (lub osoba odpowiedzialna za treść informacji): Dariusz Lipiec
Data wytworzenia: 2018-07-23
Opublikował(a): psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Data publikacji: 2018-07-24
Data aktualizacji: 2018-07-24
Załączniki:
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-03-01 14:30:18 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna