Projekty uchwał na XLVI sesję Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna

 
Projekty uchwał, które zostaną poddane pod głosowanie na XLVI sesji Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna w dniu 27 czerwca 2018 r.:

 1. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy i sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 rok.

  Projekt uchwały do pobrania
  (plik PDF; rozmiar 354 KB)

 2. Zapoznanie z informacją o stanie mienia gminy za rok 2017.
  Odczytanie opinii i wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna.
  Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Burmistrza sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za rok 2017.
  Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej dot. wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium.
   
  Pakiet powyższych dokumentów do pobrania
  (plik PDF; rozmiar 753 KB)

 3. Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutoriom Burmistrzowi Gminy Konstancin-Jeziorna za 2017 rok.

  Projekt uchwały do pobrania (plik PDF; rozmiar 346 KB)
 4. Projekt uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2018.

  Projekt uchwały do pobrania
  (plik PDF; rozmiar 1 MB)

  Autopoprawki do projektu zmiany uchwały budżetowej na rok 2018 z dn. 25 czerwca 2018 r. Autopoprawki do pobrania (plik PDF; rozmiar 3 MB)


 5. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Mazowieckiemu.

  Projekt uchwały do pobrania (plik PDF; rozmiar 217 KB)
 6. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna nr 411/VI/33/2013 z dnia 15 maja 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Konstancin-Jeziorna oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.

  Projekt uchwały do pobrania (plik PDF; rozmiar 302 KB)
 7. Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów wsi Bielawa - część północno-zachodnia - etap 1.

  Projekt uchwały do pobrania (plik PDF; rozmiar 3,5 MB)
 8. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr ew. 119/6, 119/7, 119/8, 119/9 z obrębu 01-26.

  Projekt uchwały do pobrania (plik PDF; rozmiar 574 KB)
 9. Projekt uchwały w sprawie nabycia do zasobu nieruchomości Gminy Konstancin-Jeziorna prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Konstancinie-Jeziornie, oznaczanej ewidencji gruntów i budynków jako działki ewidencyjne nr 119/1 i 120 z obrębu 03-29.

  Projekt uchwały do pobrania (plik PDF; rozmiar 601 KB)
 10. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla południowo-zachodniej części ulicy Chylickiej z obrębu 03-17.

  Projekt uchwały do pobrania (plik PDF; rozmiar 632 KB)
 11. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna.

  Projekt uchwały do pobrania (plik PDF; rozmiar 198 KB)
 12. Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr ew. 30 z obrębu 03-06 w Konstancinie-Jeziornie .

  Projekt uchwały do pobrania (plik PDF; rozmiar 2,39 MB)
 13. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Mazowieckiemu.

  Projekt uchwały do pobrania (plik PDF; rozmiar 289 KB)
 14. Projekt uchwały w sprawie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna.

  Projekt uchwały do pobrania (plik PDF; rozmiar 767 KB)

Poniżej do pobrania projekty uchwał na XLVI sesję Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna w pliku skompresowanym (pliki ZIP; rozmiar 8,2 MB). Pliki można rozpakować przy pomocy programów np. WinRAR lub WinZip.

Wytworzył (lub osoba odpowiedzialna za treść informacji): Joanna Bednarczyk
Data wytworzenia: 2018-06-12
Opublikował(a): psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Data publikacji: 2018-06-12
Data aktualizacji: 2018-07-02
Załączniki:
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-01-31 15:43:00 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna