Projekty uchwał na XLV sesję Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna

 
Projekty uchwał, które zostaną poddane pod głosowanie na XLV sesji Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna w dniu 6 czerwca 2018 r.:

 1. Projekt uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2018.

  Projekt uchwały do pobrania
  (plik PDF; rozmiar 2,2 MB)

 2. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2018-2022.

  Projekt uchwały do pobrania
  (plik PDF; rozmiar 1,2 MB)

 3. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Piaseczyńskiemu.

  Projekt uchwały do pobrania (plik PDF; rozmiar 222 KB)
 4. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2017 rok Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Konstancinie-Jeziornie.

  Projekt uchwały do pobrania
  (plik PDF; rozmiar 4,8 MB)
 5. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na umieszczenie herbu Gminy Konstancin-Jeziorna (na dorożkach konnych).

  Projekt uchwały do pobrania (plik PDF; rozmiar 213 KB)
 6. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej gminy Konstancin-Jeziorna za rok 2017.

  Projekt uchwały do pobrania (plik PDF; rozmiar 908 KB)
 7. Projekt uchwały w sprawie uznania za pomnik przyrody drzewa rosnącego w granicach administracyjnych gminy Konstancin-Jeziorna (ul. Batorego 51, nazwa „Dorotka”).

  Projekt uchwały do pobrania (plik PDF; rozmiar 805 KB)
 8. Projekt uchwały w sprawie uznania za pomnik przyrody drzewa rosnącego w granicach administracyjnych gminy Konstancin-Jeziorna (ul. Batorego 51, nazwa "Kuba").

  Projekt uchwały do pobrania (plik PDF; rozmiar 821 KB)
 9. Projekt uchwały w sprawie uznania za pomnik przyrody drzewa rosnącego w granicach administracyjnych gminy Konstancin-Jeziorna (Opacz, dz. ew. 321/3 z obrębu 00-19).

  Projekt uchwały do pobrania (plik PDF; rozmiar 900 KB)
 10. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Wilanowskiej stanowiącej działkę ewidencyjną nr 98/7 z obrębu 03-12 i odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zwarcia umowy dzierżawy.

  Projekt uchwały do pobrania (plik PDF; rozmiar 216 KB)
 11. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie przez Gminę Konstancin-Jeziorna służebności przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, na działkach ewidencyjnych numer 120/1 i 118/3 z obrębu 0005 Czernidła, gmina Konstancin-Jeziorna.

  Projekt uchwały do pobrania (plik PDF; rozmiar 464 KB)
 12. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie przez Gminę Konstancin-Jeziorna służebności przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, na działkach ewidencyjnych numer 92/14, 92/18, 96/18, 117/6 z obrębu 0010 Kawęczynek - Borowina, gmina Konstancin-Jeziorna.

  Projekt uchwały do pobrania (plik PDF; rozmiar 365 KB)
 13. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie przez Gminę Konstancin-Jeziorna służebności przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, na działce ewidencyjnej numer 70/24  z obrębu 00-10 Kawęczynek - Borowina, gmina Konstancin-Jeziorna.

  Projekt uchwały do pobrania (plik PDF; rozmiar 348 KB)
 14. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie przez Gminę Konstancin-Jeziorna służebności przesyłu na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział Zakład Gazowniczy w Warszawie, na działkach ewidencyjnych numer 9/15 i 53 z obrębu 03-26 położonych w Konstancinie-Jeziornie.

  Projekt uchwały do pobrania (plik PDF; rozmiar 397 KB) 
 15. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie przez Gminę Konstancin-Jeziorna służebności przesyłu na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział Zakład Gazowniczy w Warszawie, na działkach ewidencyjnych numer 92/14 i 92/18 z obrębu 00-10 Kawęczynek – Borowina, gmina Konstancin-Jeziorna.

  Projekt uchwały do pobrania (plik PDF; rozmiar 365 KB)
 16. Projekt uchwały w sprawie nabycia do zasobu nieruchomości Gminy Konstancin-Jeziorna prawa własności nieruchomości gruntowych położonych w Konstancinie Jeziornie, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki ewidencyjne numer 145/8, 148/12 z  obrębu 00-04.

  Projekt uchwały do pobrania (plik PDF; rozmiar 185 KB)
 17. Projekt uchwały w sprawie nabycia do zasobu nieruchomości Gminy Konstancin-Jeziorna prawa własności nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Czarnów, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki ewidencyjne numer 24/17, 20/61, 171/78, 20/51, 20/52 z obrębu 0004 Czarnów.

  Projekt uchwały do pobrania (plik PDF; rozmiar 214 KB)
 18. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody  na użyczenie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Konstancin-Jeziorna, położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ulicy Od Lasu oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka ewidencyjna numer 1/5 z obrębu 03-23.

  Projekt uchwały do pobrania (plik PDF; rozmiar 215 KB)
 19. Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr ew.27/1 oraz części działek o nr ew.27/8 i  28/1 z obrębu 0015 (Obory-Łyczyn) w gminie Konstancin-Jeziorna.

  Projekt uchwały do pobrania (plik PDF; rozmiar 4,1 MB)
 20. Projekt uchwały w sprawie miejscowego  planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru północno- zachodniej części miasta Konstancin-Jeziorna – etap 5.

  Projekt uchwały do pobrania (plik PDF; rozmiar 5,3 MB)
 21. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 271/VII/19/2016 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie przystąpienia  do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego obręb geodezyjny 03-32 w mieście Konstancin-Jeziorna.

  Projekt uchwały do pobrania (plik PDF; rozmiar 1,4 MB)
 22. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia  do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek 98/8, 98/11 i 98/12 z obrębu 03-12 w Konstancinie-Jeziornie.

  Projekt uchwały do pobrania (plik PDF; rozmiar 961 KB)
 23. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia  do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr ew. 137/10, 137/11, 138/2, 138/3, 140/5 z obrębu 00-04.

  Projekt uchwały do pobrania (plik PDF; rozmiar 206 KB)

Poniżej do pobrania projekty uchwał na XLV sesję Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna w pliku skompresowanym (pliki ZIP; rozmiar 24,2 MB). Pliki można rozpakować przy pomocy programów np. WinRAR lub WinZip.

Wytworzył (lub osoba odpowiedzialna za treść informacji): Joanna Bednarczyk
Data wytworzenia: 2018-05-22
Opublikował(a): psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Data publikacji: 2018-05-23
Data aktualizacji: 2018-05-23
Załączniki:
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-01-31 15:43:00 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna