Projekty uchwał na XLIV sesję Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna

 
Projekty uchwał, które zostaną poddane pod głosowanie na XLIV sesji Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna w dniu 25 kwietnia 2018 r.:

 1. Projekt uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2018.

  Projekt uchwały do pobrania
  (plik PDF; rozmiar 2,2 MB)

 2. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2018-2022.

  Projekt uchwały do pobrania
  (plik PDF; rozmiar 1,2 MB)

 3. Projekt uchwały w sprawie nadania aktu założycielskiego i Statutu Szkole Podstawowej Integracyjnej nr 5 im. Żołnierzy  Armii Krajowej Batalionów „Krawiec” i NSZ „Mączyński” w Konstancinie-Jeziornie.

  Projekt uchwały do pobrania (plik PDF; rozmiar 496 KB)
 4. Projekt uchwały określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i  przedszkolach prowadzonych przez gminę Konstancin-Jeziorna.

  Projekt uchwały do pobrania
  (plik PDF; rozmiar 211 KB)
 5. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr ewid. 72/2 i 72/3 z obrębu 03-17 w Konstancinie-Jeziornie.

  Projekt uchwały do pobrania (plik PDF; rozmiar 1,4 MB)
 6. Projekt uchwały w sprawie nadania skwerowi położonemu w Konstancinie-Jeziornie u zbiegu ulic Anny Walentynowicz i Mirkowskiej, stanowiącemu część działki ewidencyjnej nr 10/46 z obrębu 02-02, nazwy „Skwer im. Rodziny Natansonów”.

  Projekt uchwały do pobrania (plik PDF; rozmiar 1,0 MB)
 7. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ulicy Jana Kochanowskiego, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 163 z obrębu 03-23.

  Projekt uchwały do pobrania (plik PDF; rozmiar 214 KB)
 8. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie przez Gminę Konstancin-Jeziorna służebności przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, na działce ewidencyjnej numer 443/1 z obrębu 0014 Łęg, gmina Konstancin-Jeziorna.

  Projekt uchwały do pobrania (plik PDF; rozmiar 347 KB)
 9. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie przez Gminę Konstancin-Jeziorna służebności przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, na działkach ewidencyjnych numer 108/15, 108/14, 98/15, 98/6 z obrębu 03-12, oraz   działkach ewidencyjnych numer 6/2, 5/2 z obrębu 02-03, położonych w Konstancinie-Jeziornie.

  Projekt uchwały do pobrania (plik PDF; rozmiar 713 KB)
 10. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa  Turowice.

  Projekt uchwały do pobrania (plik PDF; rozmiar 2,2 MB)
 11. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa  Kawęczynek.

  Projekt uchwały do pobrania (plik PDF; rozmiar 1,7 MB)
 12. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Czarnów.

  Projekt uchwały do pobrania (plik PDF; rozmiar 3,0 MB)
 13. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa  Bielawa.

  Projekt uchwały do pobrania (plik PDF; rozmiar 2,1 MB)
 14. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Cieciszew.

  Projekt uchwały do pobrania (plik PDF; rozmiar 2,6 MB) 

Autopoprawka do projektu zmian uchwały budżetowej gminy Konstancin-Jeziorna na rok 2018 oraz do projektu zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2018-2022 z dnia 18 kwietnia 2018 r. 

 1. Autopoprawka do pobrania (plik PDF; rozmiar 104 KB)

 2. Projekt uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2018 (po autopoprawce).
  Projekt uchwały do pobrania (plik PDF; rozmiar 1,2 MB)

 3. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2018-2022 (po autopoprawce).
  Projekt uchwały do pobrania (plik PDF; rozmiar 1,2 MB)

Poniżej do pobrania projekty uchwał na XLIV sesję Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna oraz ww. autopoprawka w pliku skompresowanym (pliki ZIP; rozmiar 22,40 MB). Pliki można rozpakować przy pomocy programów np. WinRAR lub WinZip.

Wytworzył (lub osoba odpowiedzialna za treść informacji): Joanna Bednarczyk
Data wytworzenia: 2018-04-10
Opublikował(a): psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Data publikacji: 2018-04-11
Data aktualizacji: 2018-04-19
Załączniki:
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-01-31 15:43:00 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna