Projekty uchwał na XLII sesję Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna

 
Projekty uchwał, które zostaną poddane pod głosowanie na XLII sesji RM w dniu 14 lutego 2018 r.:

 1. Projekt uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2018.

  Projekt uchwały do pobrania
  (plik PDF; rozmiar 2,11 MB)
 2. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2018-2022.

  Projekt uchwały do pobrania
  (plik PDF; rozmiar 1,22 MB)

 3. Projekt uchwały w sprawie ustalenia jednostkowej stawki dotacji przedmiotowej z przeznaczeniem  na dopłatę  do 1 m3 ścieków  dla samorządowego zakładu budżetowego- Zakład Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie.

  Projekt uchwały do pobrania (plik PDF; rozmiar 209 KB)
 4. Projekt uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych, dla których gmina Konstancin-Jeziorna jest organem dotującym.

  Projekt uchwały do pobrania (plik PDF; rozmiar 221 KB)
 5. Projekt uchwały w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 5 im. Żołnierzy Armii Krajowej Batalionów „Krawiec” i NSZ „Mączyński” w Szkołę Podstawową Integracyjną nr 5 im. Żołnierzy Armii Krajowej Batalionów „Krawiec” i NSZ „Mączyński”.

  Projekt uchwały do pobrania (plik PDF; rozmiar 220 KB)
 6. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów  do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe.

  Projekt uchwały do pobrania (plik PDF; rozmiar 6,39 MB)
 7. Projekt uchwały w sprawie zniesienia formy ochrony z drzewa uznanego za  pomnik przyrody w granicach administracyjnych Gminy Konstancin-Jeziorna (na działce ew.165/1 z  obrębu 0019 Opacz).

  Projekt uchwały do pobrania (plik PDF; rozmiar 280 KB)
 8. Projekt uchwały w sprawie zniesienia formy ochrony z drzewa uznanego za  pomnik przyrody w granicach administracyjnych Gminy Konstancin-Jeziorna (na działce ew.18/1 z  obrębu 0325).

  Projekt uchwały do pobrania (plik PDF; rozmiar 279 KB)
 9. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego powierzenia Piaseczyńskiej Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej pełnienia funkcji organu doradczego Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna oraz  udzielenia dotacji celowej Gminie Piaseczno na jej funkcjonowanie.

  Projekt uchwały do pobrania (plik PDF; rozmiar 220 KB)
 10. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr ew. 30 z obrębu 03-06 w Konstancinie-Jeziornie.

  Projekt uchwały do pobrania (plik PDF; rozmiar 1,89 MB)
 11. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr ew. 45 z obrębu 03-12 w Konstancinie-Jeziornie.

  Projekt uchwały do pobrania (plik PDF; rozmiar 2,01 MB)
 12. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie przez Gminę Konstancin-Jeziorna służebności przesyłu na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział Zakład Gazowniczy w Warszawie, na działce ewidencyjnej numer 96/3 z obrębu 0003 Ciszyca gmina Konstancin-Jeziorna.

  Projekt uchwały do pobrania (plik PDF; rozmiar 321 KB)
 13. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie przez Gminę Konstancin-Jeziorna służebności przesyłu na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział Zakład Gazowniczy w Warszawie, na działce ewidencyjnej numer 164/6 z obrębu 0007 Gassy gmina Konstancin-Jeziorna.

  Projekt uchwały do pobrania (plik PDF; rozmiar 317 KB)
 14. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie przez Gminę Konstancin-Jeziorna służebności przesyłu na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział Zakład Gazowniczy w Warszawie, na działce ewidencyjnej numer 66/2 z obrębu 0010 Kawęczynek-Borowina gmina Konstancin-Jeziorna.

  Projekt uchwały do pobrania (plik PDF; rozmiar 455 KB)
 15. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie przez Gminę Konstancin-Jeziorna służebności przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, na działce ewidencyjnej numer 66 z obrębu 0011 Kępa Oborska, gmina Konstancin-Jeziorna.

  Projekt uchwały do pobrania (plik PDF; rozmiar 325 KB)
 16. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie przez Gminę Konstancin-Jeziorna służebności przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, na działce ewidencyjnej numer 106 z obrębu 0021 Słomczyn, gmina Konstancin-Jeziorna.

  Projekt uchwały do pobrania
  (plik PDF; rozmiar 429 KB)
 17. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie przez Gminę Konstancin-Jeziorna służebności przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, na działkach  ewidencyjnych  numer 98/8, 98/15 z obrębu 03-12, położonych w Konstancinie-Jeziornie.

  Projekt uchwały do pobrania (plik PDF; rozmiar 397 KB)
 18. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie przez Gminę Konstancin-Jeziorna służebności przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, na działkach  ewidencyjnych  numer 41 i 43 z obrębu 03-06, położonych w Konstancinie-Jeziornie.

  Projekt uchwały do pobrania (plik PDF; rozmiar 370 KB)

 19. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie przez Gminę Konstancin-Jeziorna służebności przesyłu na rzecz Orange Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, na działce ewidencyjnej  numer 56 z obrębu 0018 Okrzeszyn, gmina Konstancin-Jeziorna.

  Projekt uchwały do pobrania (plik PDF; rozmiar 353 KB)
 20. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Bielawa.

  Projekt uchwały do pobrania (plik PDF; rozmiar 2,11 MB)
 21. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Borowina.

  Projekt uchwały do pobrania (plik PDF; rozmiar 2,34 MB)
 22. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Cieciszew.

  Projekt uchwały do pobrania (plik PDF; rozmiar 2,63 MB)
 23. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Czarnów.

  Projekt uchwały do pobrania (plik PDF; rozmiar 3,04 MB)
 24. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Gassy.

  Projekt uchwały do pobrania (plik PDF; rozmiar 2,33 MB)
 25. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Habdzin.

  Projekt uchwały do pobrania (plik PDF; rozmiar 1,89 MB)
 26. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Kawęczynek.

  Projekt uchwały do pobrania (plik PDF; rozmiar 1,74 MB)
 27. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Kępa Okrzewska.

  Projekt uchwały do pobrania (plik PDF; rozmiar 2,31 MB)
 28. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Kierszek.

  Projekt uchwały do pobrania (plik PDF; rozmiar 2,57 MB)
 29. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Łęg.

  Projekt uchwały do pobrania (plik PDF; rozmiar 2,16 MB)
 30. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Opacz.

  Projekt uchwały do pobrania (plik PDF; rozmiar 1,96 MB)
 31. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia statutu  Sołectwa Parcela.

  Projekt uchwały do pobrania (plik PDF; rozmiar 2,40 MB)
 32. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia statutu  Sołectwa Turowice.

  Projekt uchwały do pobrania (plik PDF; rozmiar 2,16 MB)

 

Dodatkowe projekty uchwał na XLII sesję Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna:

 1. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna (BRM 598/2017).

  Projekt uchwały do pobrania (plik PDF; rozmiar 112 KB)
 2. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna.

  Projekt uchwały do pobrania (plik PDF; rozmiar 61,5 KB)

 


Poniżej do pobrania projekty uchwał na XLII sesję Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna w pliku skompresowanym (plik ZIP; rozmiar 39,3 MB). Pliki można rozpakować przy pomocy programów np. WinRAR lub WinZip.


 

Wytworzył (lub osoba odpowiedzialna za treść informacji): Joanna Bednarczyk
Data wytworzenia: 2018-01-30
Opublikował(a): psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Data publikacji: 2018-01-31
Data aktualizacji: 2018-02-07
Załączniki:
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-01-31 15:43:00 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna