XLVII sesja Rady Miejskiej Konstancina-Jeziorna


Przewodniczący Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna zawiadamia, że w dniu 17 lipca 2018r. o godz. 15.00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy przy ul. Piaseczyńskiej 77 odbędzie się  XLVII sesja Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna zwołana na wniosek Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna w trybie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. t.j. z 2018r. poz. 994 z późn. zm.) oraz na podstawie § 4 ust. 3 Regulaminu Rady Miejskiej stanowiącego załącznik do Statutu Gminy Konstancin-Jeziorna przyjętego uchwałą Nr 141/VI/14/2011 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 13 września 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Konstancin-Jeziorna (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2011r. Nr 208, poz. 6258) zmienionej uchwałą Nr 382/VI/32/2013 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 11 kwietnia 2013r.w sprawie zmiany w Statucie Gminy Konstancin-Jeziorna (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2013r. poz. 6285).

Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Stwierdzenie kworum.
  3. Przyjęcie porządku obrad.
  4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
  5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2018.
  6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przekazania regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków do zaopiniowania Dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej
  7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Mazowieckiemu.
  8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr  784/VII/45/2018 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 6 czerwca 2018 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Piaseczyńskiemu.
  9. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/ Andrzej Cieślawski


  • Projekty uchwał na ww. sesję RM dostępne są w zakładce: Projekty uchwał RM/2018 (Uwaga! Link otwiera się w nowym oknie). 
Wytworzył (lub osoba odpowiedzialna za treść informacji): Aneta Dębek
Data wytworzenia: 2018-07-12
Opublikował(a): psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Data publikacji: 2018-07-12
Data aktualizacji: 2018-07-12
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-01-30 15:53:10 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna