XIII posiedzenie Rady Seniorów (12.10.2018)


Na podstawie § 6 ust. 5 oraz ust. 4a i 4b Statutu Rady Seniorów Gminy Konstancin-Jeziorna stanowiącego załącznik nr 1 do Uchwały nr 281/VII/20/2016 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 1 czerwca 2016 r. w sprawie powołania Rady Seniorów Gminy Konstancin-Jeziorna, w związku z art. 5c ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r., poz. 994) zwołuję XIII Posiedzenie Rady Seniorów Gminy Konstancin-Jeziorna, które odbędzie się w dniu 12 października  2018 r. (piątek ) o godz. 15.00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna, ul. Piaseczyńska 77.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia  i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie  porządku posiedzenia.
  3. Krótkie sprawozdanie z prac Rady Seniorów pierwszej kadencji.
  4. Wystąpienia zaproszonych gości.
  5. Wystąpienia członków Rady Seniorów, sprawy różne.  
  6. Zakończenie posiedzenia.


Zaproszeni
: Burmistrz Kazimierz Jańczuk, Zastępca Burmistrza Ryszard Machałek, Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Cieślawski, Zastępcy Przewodniczącego RM -  Alfreda Konopka i Grażyna Chojnowska, Dyrektor Konstancińskiego Domu Kultury Edyta Markiewicz-Brzozowska, Dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji Jolanta Urbańska, Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej Ewa Michalska.
 

Przewodnicząca Rady Seniorów
Gminy Konstancin-Jeziorna
/-/ Danuta Błeszyńska

Wytworzył (lub osoba odpowiedzialna za treść informacji): Danuta Błeszyńska
Data wytworzenia: 2018-10-08
Opublikował(a): psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Data publikacji: 2018-10-09
Data aktualizacji: 2018-10-09
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-01-22 10:56:13 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna