XII posiedzenie Rady Seniorów (17.08.2018)


Na podstawie § 6 ust. 5 oraz ust. 4a i 4b Statutu Rady Seniorów Gminy Konstancin-Jeziorna stanowiącego załącznik nr 1 do Uchwały nr 281/VII/20/2016 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 1 czerwca 2016 r. w sprawie powołania Rady Seniorów Gminy Konstancin-Jeziorna, w związku z art. 5c ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r., poz. 994) zwołuję XII Posiedzenie Rady Seniorów Gminy Konstancin-Jeziorna, które odbędzie się w dniu 17 sierpnia 2018 r. (piątek ) o godz. 15.00 w sali konferencyjnej (pok. nr 7, parter) Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna, ul. Piaseczyńska 77.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia  i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  3. Omówienie spraw bieżących, w tym m.in. ustalenie dyżuru dla członków Rady Seniorów przy stoisku Urzędu Miasta i Gminy podczas dożynek w dn. 2 września br. w Bielawie  i przyjęcie ostatecznej wersji informacji o  działalności Rady, omówienie udziału seniorów w senioradzie w Warszawie w dn. 29 września br.
  4. Ustalenie terminu kolejnego posiedzenia.

Przewodnicząca Rady Seniorów
Gminy Konstancin-Jeziorna
/-/ Danuta Błeszyńska

Wytworzył (lub osoba odpowiedzialna za treść informacji): Danuta Błeszyńska
Data wytworzenia: 2018-08-16
Opublikował(a): psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Data publikacji: 2018-08-16
Data aktualizacji: 2018-08-16
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-01-22 10:56:13 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna