XI posiedzenie Rady Seniorów (19.07.2018)


Na podstawie § 6 ust. 5 oraz ust. 4a i 4b Statutu Rady Seniorów Gminy Konstancin-Jeziorna stanowiącego załącznik nr 1 do Uchwały nr 281/VII/20/2016 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 1 czerwca 2016 r. w sprawie powołania Rady Seniorów Gminy Konstancin-Jeziorna, w związku z art. 5c ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r., poz. 994) zwołuję XI Posiedzenie Rady Seniorów Gminy Konstancin-Jeziorna, które odbędzie się w dniu 19 lipca 2018 r. (czwartek ) o godz. 15.00 w sali konferencyjnej (pok. nr 7, parter) Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna, ul. Piaseczyńska 77.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia  i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  3. Informacja z Trzeciego Sejmiku Senioralnego Województwa  Mazowieckiego w dniu 15.06.2018 r.
  4. Informacja ze spotkania Piaseczyńskich Rad Seniorów w Piasecznie w dniu 05.07.2018 r.
  5. Omówienie zadań Rady Seniorów na III i IV kwartał 2018  roku.
  6. Ustalenie terminu kolejnego posiedzenia.

Przewodnicząca Rady Seniorów
Gminy Konstancin-Jeziorna
/-/ Danuta Błeszyńska

Wytworzył (lub osoba odpowiedzialna za treść informacji): Danuta Błeszyńska
Data wytworzenia: 2018-07-13
Opublikował(a): psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Data publikacji: 2018-07-13
Data aktualizacji: 2018-07-13
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-01-22 10:56:13 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna