X posiedzenie Rady Seniorów (26.04.2018)


Na podstawie § 6 ust. 5 oraz ust. 4a i 4b Statutu Rady Seniorów Gminy Konstancin-Jeziorna stanowiącego załącznik nr 1 do Uchwały nr 281/VII/20/2016 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 1 czerwca 2016 r. w sprawie powołania Rady Seniorów Gminy Konstancin-Jeziorna, w związku z art. 5c ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r., poz. 1875) zwołuję X Posiedzenie Rady Seniorów Gminy Konstancin-Jeziorna, które odbędzie się w dniu 26 kwietnia 2018 r. (czwartek ) o godz. 16.00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna, ul. Świetlicowa 1.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  3. Bezpieczeństwo osób starszych
  4. Informacja ze spotkania w Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej w sprawie wypracowania zasad współpracy ze środowiskiem Rad Seniorów.
  5. Wyznaczenie zadań Rady Seniorów na 2018 rok.
  6. Ustalenie terminu kolejnego posiedzenia.

Przewodnicząca Rady Seniorów
Gminy Konstancin-Jeziorna

/-/ Danuta Błeszyńska

Wytworzył (lub osoba odpowiedzialna za treść informacji): Patryk Siepsiak
Data wytworzenia: 2018-04-20
Opublikował(a): psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Data publikacji: 2018-04-20
Data aktualizacji: 2018-04-20
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-01-22 10:56:13 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna