Terminarz posiedzeń Rady Seniorów w 2018 r.

IX posiedzenie Rady Seniorów (25.01.2018)

Na podstawie § 6 ust. 5 oraz ust. 4a i 4b Statutu Rady Seniorów Gminy Konstancin-Jeziorna stanowiącego załącznik nr 1 do Uchwały nr 281/VII/20/2016 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 1 czerwca 2016 r. w sprawie powołania Rady Seniorów Gminy Konstancin-Jeziorna, w związku z art. 5c ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r., poz. 1875) zwołuję IX Posiedzenie Rady Seniorów Gminy Konstancin-Jeziorna, które odbędzie się w dniu 25 stycznia 2018 r. (czwartek ) o godz. 16.00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna, ul. Świetlicowa 1.
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-01-22 10:56:13 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna