Tomasz Nowicki


Poniżej publikowane są interpelacje złożone na piśmie w 2018 roku. W sytuacji gdy w treści interpelacji lub odpowiedzi na interpelacje występują informacje o ograniczonym dostępie, dokonuje się ich wyłączenia podając podstawę prawną, zakres wyłączenia, osobę, która dokonała wyłączenia a jeżeli dotyczy, nazwę podmiotu, na którego rzecz dokonano wyłączenia jawności.  

Lp. Data złożenia Treść interpelacji Odpowiedź na interpelację
1. 12.01.2018

Dotyczy: dokonywanej wycinki drzew
w Konstancinie-Jeziornie

Pobierz treść interpelacji
(plik PDF; rozmiar: 620 KB)


Pobierz treść
odpowiedzi


(plik PDF; rozmiar:
371 KB)

 

Wytworzył (lub osoba odpowiedzialna za treść informacji): Mariola Pietras
Data wytworzenia: 2018-01-12
Opublikował(a): psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Data publikacji: 2018-01-15
Data aktualizacji: 2018-02-02
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-01-15 14:51:25 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna