Zarządzenia Burmistrza Gminy - 2018 r.

Zarządzenie nr 026/VII/2018

Z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie uzupełnienia Zarządzenia nr 5/VII/2018 Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie powołania Komisji do wybrakowania i likwidacji środków trwałych znajdujących się na stanie Gminy Konstancin-Jeziorna.

Zarządzenie nr 025/VII/2018

Z dnia 8 lutego 2018 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu dokumentów finansowo-księgowych oraz ich archiwizowania w Urzędzie Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna.

Zarządzenie nr 024/VII/2018

Z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie powołania zespołu do spraw ustalenia osób odpowiedzialnych za powstałe odsetki od Noty nr 18/D/2018 z dnia 03.01.2018 r. wystawionej przez Urząd Miasta Stołecznego Warszawy - Biuro Księgowości i Kontrasygnaty.

Zarządzenie nr 023/VII/2018

Z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018.

Zarządzenie nr 022/VII/2018

Z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018.

Zarządzenie nr 021/VII/2018

Z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie oddania w dzierżawę na czas oznaczony części zabudowanej działki ewidencyjnej nr 12/5 z obrębu 01-16 położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ulicy Świetlicowej.

Zarządzenie nr 020/VII/2018

Z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie oddania w dzierżawę na czas oznaczony części zabudowanej działki ewidencyjnej nr 12/5 z obrębu 01-16 położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ulicy Świetlicowej.

Zarządzenie nr 019/VII/2018

Z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia terminów rekrutacji do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i pierwszych klas szkól podstawowych na rok szkolny 2018/2019 w gminie Konstancin-Jeziorna.

Zarządzenie nr 018/VII/2018

Z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie oddania w dzierżawę na czas oznaczony części zabudowanej działki ewidencyjnej nr 12/3 z obrębu 01-16 położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ulicy Warszawskiej.

Zarządzenie nr 017/VII/2018

Z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie oddania w dzierżawę na czas oznaczony części zabudowanej dziatki ewidencyjnej nr 12/3 z obrębu 01-16 położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ulicy Warszawskiej.

Zarządzenie nr 016/VII/2018

Z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie oddania w dzierżawę na czas oznaczony części zabudowanej działki ewidencyjnej nr 12/3 z obrębu 01-16 położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ulicy Warszawskiej.

Zarządzenie nr 015/VII/2018

Z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie oddania w dzierżawę na czas oznaczony części zabudowanej działki ewidencyjnej nr 12/3 z obrębu 01-16 położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ulicy Warszawskiej.

Zarządzenie nr 014/VII/2018

Z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert i zatwierdzenia regulaminu konkursu ofert na dzierżawę niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej we wsi Obory na okres do 3 lat.

Zarządzenie nr 013/VII/2018

Z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia wzoru upoważnienia do kontroli nieruchomości oraz zakresu kontroli prowadzonych przez strażników Straży Miejskiej w Konstancinie-Jeziornie.

Zarządzenie nr 012/VII/2018

Z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2018-2022.
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-07-06 09:36:00 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna