Zarządzenia Burmistrza Gminy - 2018 r.

Zarządzenie nr 004/VII/2018

Z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w gminie Konstancin-Jeziorna w roku 2018.

Zarządzenie nr 003/VII/2018

Z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny wniosków o przyznanie dotacji, złożonych w otwartym konkursie projektów na wsparcie rozwoju sportu w Gminie Konstancin-Jeziorna w roku 2018.

Zarządzenie nr 002/VII/2018

Z dnia 4 stycznia 2018 r. w sprawie oddania w dzierżawę na czas oznaczony części działki ewidencyjnej nr 52/4 z obrębu 01-23 położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Warszawskiej.

Zarządzenie nr 001/VII/2018

Z dnia 3 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018.
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-07-06 09:36:00 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna