Zarządzenia Burmistrza Gminy - 2018 r.

Zarządzenie nr 019/VII/2018

Z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia terminów rekrutacji do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i pierwszych klas szkól podstawowych na rok szkolny 2018/2019 w gminie Konstancin-Jeziorna.

Zarządzenie nr 018/VII/2018

Z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie oddania w dzierżawę na czas oznaczony części zabudowanej działki ewidencyjnej nr 12/3 z obrębu 01-16 położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ulicy Warszawskiej.

Zarządzenie nr 017/VII/2018

Z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie oddania w dzierżawę na czas oznaczony części zabudowanej dziatki ewidencyjnej nr 12/3 z obrębu 01-16 położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ulicy Warszawskiej.

Zarządzenie nr 016/VII/2018

Z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie oddania w dzierżawę na czas oznaczony części zabudowanej działki ewidencyjnej nr 12/3 z obrębu 01-16 położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ulicy Warszawskiej.

Zarządzenie nr 015/VII/2018

Z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie oddania w dzierżawę na czas oznaczony części zabudowanej działki ewidencyjnej nr 12/3 z obrębu 01-16 położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ulicy Warszawskiej.

Zarządzenie nr 014/VII/2018

Z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert i zatwierdzenia regulaminu konkursu ofert na dzierżawę niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej we wsi Obory na okres do 3 lat.

Zarządzenie nr 013/VII/2018

Z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia wzoru upoważnienia do kontroli nieruchomości oraz zakresu kontroli prowadzonych przez strażników Straży Miejskiej w Konstancinie-Jeziornie.

Zarządzenie nr 012/VII/2018

Z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2018-2022.

Zarządzenie nr 011/VII/2018

Z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie powołania Komisji odbioru od firmy Erekta Budownictwo Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 02-958, ul. Kostki Potockiego 2B/39 robót budowlanych „budowy budynku Ratusza Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna wraz z niezbędną infrastrukturą oraz budowy ulicy Kolejowej”.

Zarządzenie nr 010/VII/2018

Z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018.

Zarządzenie nr 009/VII/2018

Z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2018- 2022.

Zarządzenie nr 008/VII/2018

Z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie powołania komisji odbiorczej mebli biurowych, wyposażenia i sprzętu AGD do budynku nowego ratusza w Konstancinie-Jeziornie.

Zarządzenie nr 007/VII/2018

Z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie  zmiany "Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna

Zarządzenie nr 006/VII/2018

Z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie oddania w dzierżawę na czas oznaczony części zabudowanej działki ewidencyjnej nr 108/15 z obrębu 03-12 położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ulicy Literatów

Zarządzenie nr 005/VII/2018

Z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie powołania Komisji do wybrakowania i likwidacji środków trwałych znajdujących się na stanie Gminy Konstancin-Jeziorna.
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-07-06 09:36:00 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna