Zarządzenia Burmistrza Gminy - 2018 r.

Zarządzenie nr 041/VII/2018

Z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie zmiany „Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna”.

Zarządzenie nr 040/VII/2018

Z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie przedłożenia do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu Gminy Konstancin-Jeziorna za IV kwartał 2017 roku.

Zarządzenie nr 039/VII/2018

Z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie wyliczenia podstawowej kwoty dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego na rok 2018 w Gminie Konstancin-Jeziorna.

Zarządzenie nr 038/VII/2018

Z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Konstancin-Jeziorna dotyczących Budżetu Obywatelskiego na 2019 rok.

Zarządzenie nr 037/VII/2018

Z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018.

Zarządzenie nr 036/VII/2018

Z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie oddania w dzierżawę na czas oznaczony części działki ewidencyjnej nr 108/15 z obrębu 03-12 położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ulicy Literatów.

Zarządzenie nr 035/VII/2018

Z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie powołania zespołu do oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej w Gminie Konstancin-Jeziorna w roku 2018.

Zarządzenie nr 034/PF/VII/2018

Z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Konstancin-Jeziorna na 2018 rok.

Zarządzenie nr 033/VII/2018

Z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018.

Zarządzenie nr 032/VII/2018

Z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za rok 2017, położonych na obszarze gminy Konstancin-Jeziorna.

Zarządzenie nr 031/VII/2018

Z dnia 16 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018.

Zarządzenie nr 030/VII/2018

Z dnia 16 lutego 2018 r. w sprawie powierzenia okresowego pełnienia obowiązków w zastępstwie nieobecnego dyrektora szkoły.

Zarządzenie nr 029/PF/VII/2018

Z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie planu finansowego do Uchwały nr 709/VII/42/2018 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 14 lutego 2018 r.

Zarządzenie nr 028/VII/2018

Z dnia 13 lutego 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w gminie Konstancin-Jeziorna w roku 2018.

Zarządzenie nr 027/VII/2018

Z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Zarządzeniu nr 17/VII/2016 Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna w sprawie powołania komisji ds. likwidacji dokumentów aplikacyjnych.
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-07-06 09:36:00 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna