Zarządzenia Burmistrza Gminy - 2018 r.

Zarządzenie nr 050/VII/2018

Z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 5 „Kolorowe kredki".

Zarządzenie nr 049/VII/2018

Z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Konstancin-Jeziorna za 2017 r.

Zarządzenie nr 048/VII/2018

Z dnia 27 marca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018.

Zarządzenie nr 047/VII/2018

Z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie powołania zespołu powypadkowego w Urzędzie Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna.

Zarządzenie nr 046/PF/VII/2018

Z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie planu finansowego do Uchwały Nr 730/VII/43/2018 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 21 marea 2018 r.

Zarządzenie nr 045/VII/2018

Z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego zaistnienia niedoborów urządzeń: telefax Panasonic (ST-8-80-803/8) oraz maszyny do pisania (ST-8-80-803/010A).

Zarządzenie nr 044/VII/2018

Z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018.

Zarządzenie nr 043/VII/2018

Z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie zmiany w Regulaminie Pracy w Urzędzie Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna.

Zarządzenie nr 042/VII/2018

Z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie wysokości środków budżetowych przewidzianych na realizację zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego w roku 2019 oraz powołania Komisji opiniującej wnioski i przeprowadzającej procedurę kształtowania Budżetu Obywatelskiego.

Zarządzenie nr 041/VII/2018

Z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie zmiany „Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna”.

Zarządzenie nr 040/VII/2018

Z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie przedłożenia do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu Gminy Konstancin-Jeziorna za IV kwartał 2017 roku.

Zarządzenie nr 039/VII/2018

Z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie wyliczenia podstawowej kwoty dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego na rok 2018 w Gminie Konstancin-Jeziorna.

Zarządzenie nr 038/VII/2018

Z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Konstancin-Jeziorna dotyczących Budżetu Obywatelskiego na 2019 rok.

Zarządzenie nr 037/VII/2018

Z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018.

Zarządzenie nr 036/VII/2018

Z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie oddania w dzierżawę na czas oznaczony części działki ewidencyjnej nr 108/15 z obrębu 03-12 położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ulicy Literatów.
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-07-06 09:36:00 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna