Zarządzenia Burmistrza Gminy - 2018 r.

Zarządzenie nr 080/VII/2018

Z dnia 16 maja 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018.

Zarządzenie nr 079/VII/2018

Z dnia 9 maja 2018 roku w sprawie przedłożenia do publicznej wiadomości informacji w zakresie wykonania budżetu za 2017 rok, udzielonych przez Gminę Konstancin-Jeziorna w 2017 roku poręczeń i gwarancji oraz informacji o kwotach dotacji otrzymanych z budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz kwoty dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego.

Zarządzenie nr 078/VII/2018

Z dnia 10 maja 2018 roku w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 5 "Kolorowe kredki” w Oborach.

Zarządzenie nr 077/VII/2018

Z dnia 9 maja 2018 roku w sprawie sporządzenia skonsolidowanego bilansu za 2017 rok.

Zarządzenie nr 076/VII/2018

Z dnia 9 maja 2018 roku w sprawie przedłożenia do publicznej wiadomości informacji przedstawiającej wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opiat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłaty na raty w roku 2017 oraz wykazu osób prawnych, fizycznych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2017 roku.

Zarządzenie nr 075/VII/2018

Z dnia 9 maja 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018.

Zarządzenie nr 074/VII/2018

Z dnia 8 maja 2018 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na świadczenie usługi  opieki pielęgniarek w szkołach dla których gmina Konstancin-Jeziorna jest organem prowadzącym.

Zarządzenie nr 073/VII/2018

Z dnia 8 maja 2018 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości komunalnych.

Zarządzenie nr 072/VII/2018

Z dnia 8 maja 2018 roku w sprawie przeprowadzki w dniach 24-26 maja 2018 r. Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna do nowej siedziby przy ul. Piaseczyńskiej 77 i w związku z tym braku obsługi interesantów w ww. dniach.

Zarządzenie nr 071/VII/2018

Z dnia 8 maja 2018 roku w sprawie powołania komisji do odbioru budynku Ratusza przy ul. Piaseczyńskiej 77 w Konstancinie-Jeziornie od Wykonawcy - firmy Erekta Budownictwo Sp. z o.o., ul. Kostki Potockiego 2B lok. 39, 02-958 Warszawa.

Zarządzenie nr 070/PF/VII/2018

Z dnia 7 maja 2018 roku w sprawie zmian w planie finansowym gminy na rok 2018.

Zarządzenie nr 069/VII/2018

Z dnia 7 maja 2018 roku w sprawie powołania Komisji do wyjaśnienia przyczyn bezczynności oraz ustalenia osób winnych bezczynności w sprawie dotyczącej ponaglenia Jolanty Bieniak Jaczewskiej w związku z Postanowieniem Samorządowego Kolegium Odwoławczego  w Warszawie z dnia 16 kwietnia 2018 r. (KOA/1389/Wo/18).

Zarządzenie nr 068/VII/2018

Z dnia 27 kwietnia 2018 roku w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 6 im. Macieja Rataja w Opaczy.

Zarządzenie nr 067/VII/2018

Z dnia 26 kwietnia 2018 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w Gminie Konstancin-Jeziorna w roku 2018.

Zarządzenie nr 066/VII/2018

Z dnia 26 kwietnia 2018 roku w sprawie przedłożenia do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu Gminy Konstancin-Jeziorna za I kwartał 2018 roku.
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-05-11 15:19:02 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna