Zarządzenia Burmistrza Gminy - 2018 r.

Zarządzenie nr 046/PF/VII/2018

Z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie planu finansowego do Uchwały Nr 730/VII/43/2018 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 21 marea 2018 r.

Zarządzenie nr 045/VII/2018

Z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego zaistnienia niedoborów urządzeń: telefax Panasonic (ST-8-80-803/8) oraz maszyny do pisania (ST-8-80-803/010A).

Zarządzenie nr 044/VII/2018

Z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018.

Zarządzenie nr 043/VII/2018

Z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie zmiany w Regulaminie Pracy w Urzędzie Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna.

Zarządzenie nr 042/VII/2018

Z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie wysokości środków budżetowych przewidzianych na realizację zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego w roku 2019 oraz powołania Komisji opiniującej wnioski i przeprowadzającej procedurę kształtowania Budżetu Obywatelskiego.

Zarządzenie nr 041/VII/2018

Z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie zmiany „Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna”.

Zarządzenie nr 040/VII/2018

Z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie przedłożenia do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu Gminy Konstancin-Jeziorna za IV kwartał 2017 roku.

Zarządzenie nr 039/VII/2018

Z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie wyliczenia podstawowej kwoty dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego na rok 2018 w Gminie Konstancin-Jeziorna.

Zarządzenie nr 038/VII/2018

Z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Konstancin-Jeziorna dotyczących Budżetu Obywatelskiego na 2019 rok.

Zarządzenie nr 037/VII/2018

Z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018.

Zarządzenie nr 036/VII/2018

Z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie oddania w dzierżawę na czas oznaczony części działki ewidencyjnej nr 108/15 z obrębu 03-12 położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ulicy Literatów.

Zarządzenie nr 035/VII/2018

Z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie powołania zespołu do oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej w Gminie Konstancin-Jeziorna w roku 2018.

Zarządzenie nr 034/PF/VII/2018

Z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Konstancin-Jeziorna na 2018 rok.

Zarządzenie nr 033/VII/2018

Z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018.

Zarządzenie nr 032/VII/2018

Z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za rok 2017, położonych na obszarze gminy Konstancin-Jeziorna.
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-02-01 10:39:59 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna