Zarządzenia Burmistrza Gminy - 2018 r.

Zarządzenie nr 094/VII/2018

Z dnia 13 czerwca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018.

Zarządzenie nr 093/VII/2018

Z dnia 12 czerwca 2018 roku w sprawie przyznania dotacji celowej i określenia jej wysokości.

Zarządzenie nr 092/VII/2018

Z dnia 8 czerwca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018.

Zarządzenie nr 091/VII/2018

Z dnia 7 czerwca 2018 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny i opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań „Świadczenie usługi opieki pielęgniarek w szkołach dla których gmina Konstancin-Jeziorna jest organem prowadzącym”.

Zarządzenie nr 090/VII/2018

Z dnia 7 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 250/VII/2017 Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości.

Zarządzenie nr 089/PF/VII/2018

Z dnia 7 czerwca 2018 roku w sprawie planu finansowego do Uchwały nr 782/VII/45/2018 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 6 czerwca 2018 r.

Zarządzenie nr 088/VII/2018

Z dnia 5 czerwca 2018 roku w sprawie powołania Komisji do opracowania procedur monitorowania płatności i windykacji należności od osób fizycznych, prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej na rzecz Gminy Konstancin-Jeziorna.

Zarządzenie nr 087/VII/2018

Z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie powołania komisji do oceny wniosków sołectw w sprawie przyznania środków z funduszu soleckiego lub zmiany ich przeznaczenia.

Zarządzenie nr 086a/VII/2018

Z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie nieczynnego dla interesantów Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna w dniu 7 czerwca 2018 r. w godzinach od 12.00 do 16.00.

Zarządzenie nr 086/VII/2018

Z dnia 28 maja 2018 roku w sprawie wynajęcia lokalu niemieszkalnego położonego w budynku Ratusza Gminy Konstancja-Jeziorna przy ulicy Piaseczyńskiej 77 w Konstancinie-Jeziornie.

Zarządzenie nr 085/VII/2018

Z dnia 24 maja 2018 roku w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w dniu 1 czerwca 2018 r. dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna w zamian za odpracowaniem w dniu 23 czerwca 2018 r.

Zarządzenie nr 084/VII/2018

Z dnia 24 maja 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018.  

Zarządzenie nr 083/VII/2018

Z dnia 24 maja 2018 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań pożytku publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w Gminie Konstancin-Jeziorna w roku 2018.

Zarządzenie nr 082/VII/2018

Z dnia 17 maja 2018 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Konstancińskiego Domu Kultury za 2017 rok.

Zarządzenie nr 081/VII/2018

Z dnia 16 maja 2018 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej w Konstancinie-Jeziornie za rok 2017.
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-02-01 10:39:59 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna