Zarządzenia Burmistrza Gminy - 2018 r.

Zarządzenie nr 108/VII/2018

Z dnia 24 lipca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018.

Zarządzenie nr 107a/VII/2018

Z dnia 19 lipca 2018 roku w sprawie Punktu Kontaktowego Wsparcia Państwa - Gospodarza oraz ustanowienia pełnomocnictwa Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna do spraw HNS.

Zarządzenie nr 107/VII/2018

Z dnia 19 lipca 2018 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny i opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań „Świadczenie usługi opieki pielęgniarek w szkołach dla których gmina Konstancin-Jeziorna jest organem prowadzącym”.

Zarządzenie nr 106/PF/VII/2018

Z dnia 18 lipca 2018 roku w sprawie planu finansowego do Uchwały nr 830/VII/47/2018 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 17 lipca 2018 r.

Zarządzenie nr 105/VII/2018

Z dnia 12 lipca 2018 roku w sprawie regulaminu wydawania i użytkowania oraz wzoru dokumentów związanych z programem Konstancińskiej Karty Mieszkańca.

Zarządzenie nr 104/VII/2018

Z dnia 12 lipca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018.

Zarządzenie nr 103/VII/2018

Z dnia 4 lipca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018.

Zarządzenie nr 102/VII/2018

Z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 5 "Kolorowe Kredki” w Oborach.

Zarządzenie nr 101/VII/2018

Z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018.

Zarządzenie nr 100/PF/VII/2018

Z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie planu finansowego do Uchwały nr 810/VII/46/2018 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 27 czerwca 2018 r.

Zarządzenie nr 099/VII/2018

Z dnia 22 czerwca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018.

Zarządzenie nr 098/VII/2018

Z dnia 21 czerwca 2018 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na świadczenie usługi opieki pielęgniarek w szkołach, dla których gmina Konstancin-Jeziorna jest organem prowadzącym.

Zarządzenie nr 097/VII/2018

Z dnia 20 czerwca 2018 roku w sprawie unieważnienia konkursu na świadczenie usługi opieki pielęgniarek w szkołach dla których gmina Konstancin-Jeziorna jest organem prowadzącym.

Zarządzenie nr 096/VII/2018

Z dnia 13 czerwca 2018 roku w sprawie oddania w użyczenie na czas oznaczony części działki ewidencyjnej nr 1/5 z obrębu 03-23 położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ulicy Od Lasu.

Zarządzenie nr 095/VII/2018

Z dnia 13 czerwca 2018 roku w sprawie oddania w dzierżawę na czas oznaczony działki ewidencyjnej nr 98/7 z obrębu 03-12 położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ulicy Wilanowskiej.
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-02-01 10:39:59 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna