Zarządzenia Burmistrza Gminy - 2018 r.

Zarządzenie nr 087/VII/2018

Z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie powołania komisji do oceny wniosków sołectw w sprawie przyznania środków z funduszu soleckiego lub zmiany ich przeznaczenia.

Zarządzenie nr 086a/VII/2018

Z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie nieczynnego dla interesantów Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna w dniu 7 czerwca 2018 r. w godzinach od 12.00 do 16.00.

Zarządzenie nr 086/VII/2018

Z dnia 28 maja 2018 roku w sprawie wynajęcia lokalu niemieszkalnego położonego w budynku Ratusza Gminy Konstancja-Jeziorna przy ulicy Piaseczyńskiej 77 w Konstancinie-Jeziornie.

Zarządzenie nr 085/VII/2018

Z dnia 24 maja 2018 roku w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w dniu 1 czerwca 2018 r. dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna w zamian za odpracowaniem w dniu 23 czerwca 2018 r.

Zarządzenie nr 084/VII/2018

Z dnia 24 maja 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018.  

Zarządzenie nr 083/VII/2018

Z dnia 24 maja 2018 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań pożytku publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w Gminie Konstancin-Jeziorna w roku 2018.

Zarządzenie nr 082/VII/2018

Z dnia 17 maja 2018 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Konstancińskiego Domu Kultury za 2017 rok.

Zarządzenie nr 081/VII/2018

Z dnia 16 maja 2018 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej w Konstancinie-Jeziornie za rok 2017.

Zarządzenie nr 080/VII/2018

Z dnia 16 maja 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018.

Zarządzenie nr 079/VII/2018

Z dnia 9 maja 2018 roku w sprawie przedłożenia do publicznej wiadomości informacji w zakresie wykonania budżetu za 2017 rok, udzielonych przez Gminę Konstancin-Jeziorna w 2017 roku poręczeń i gwarancji oraz informacji o kwotach dotacji otrzymanych z budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz kwoty dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego.

Zarządzenie nr 078/VII/2018

Z dnia 10 maja 2018 roku w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 5 "Kolorowe kredki” w Oborach.

Zarządzenie nr 077/VII/2018

Z dnia 9 maja 2018 roku w sprawie sporządzenia skonsolidowanego bilansu za 2017 rok.

Zarządzenie nr 076/VII/2018

Z dnia 9 maja 2018 roku w sprawie przedłożenia do publicznej wiadomości informacji przedstawiającej wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opiat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłaty na raty w roku 2017 oraz wykazu osób prawnych, fizycznych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2017 roku.

Zarządzenie nr 075/VII/2018

Z dnia 9 maja 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018.

Zarządzenie nr 074/VII/2018

Z dnia 8 maja 2018 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na świadczenie usługi  opieki pielęgniarek w szkołach dla których gmina Konstancin-Jeziorna jest organem prowadzącym.
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-02-01 10:39:59 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna