Zarządzenia Burmistrza Gminy - 2018 r.

Zarządzenie nr 123/VII/2018

Z dnia 4 września 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018.

Zarządzenie nr 122/VII/2018

Z dnia 28 sierpnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018.

Zarządzenie nr 121/VII/2018

Z dnia 28 sierpnia 2018 roku w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2018 r.

Zarządzenie nr 120/PF/VII/2018

Z dnia 23 sierpnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018.

Zarządzenie nr 119/VII/2018

Z dnia 23 sierpnia 2018 roku zmieniające Zarządzenie nr 38/VII/2018 Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Konstancin-Jeziorna dotyczących Budżetu Obywatelskiego na 2019 rok.

Zarządzenie nr 118/VII/2018

Z dnia 21 sierpnia 2018 roku w sprawie powołania i trybu pracy komisji do przyznawania nagród iy dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury w Gminie Konstancin-Jeziorna.

Zarządzenie nr 117/VII/2018

Z dnia 17 sierpnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018.

Zarządzenie nr 116/VII/2018

Z dnia 16 sierpnia 2018 roku w sprawie przedłożenia do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu Gminy Konstancin-Jeziorna za II kwartał 2018 roku.

Zarządzenie nr 115/VII/2018

Z dnia 9 sierpnia 2018 roku w sprawie ogłoszenia II otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w gminie Konstancin-Jeziorna w roku 2018.

Zarządzenie nr 114/VII/2018

Z dnia 8 sierpnia 2018 roku w sprawie powołania Zespołu Monitorującego Program Wspierania Rodziny w gminie Konstancin-Jeziorna.

Zarządzenie nr 113/VII/2018

Z dnia 8 sierpnia 2018 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie nr 112/VII/2018

Z dnia 6 sierpnia 2018 roku w sprawie zasad kwalifikowania do zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie dowozu uczniom i wychowankom niepełnosprawnym oraz zwrotu kosztów dojazdu, jeżeli dowożenie i opiekę zapewniają rodzice lub opiekunowie prawni.

Zarządzenie nr 111/VII/2018

Z dnia 6 sierpnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018.

Zarządzenie nr 110/VII/2018

Z dnia 31 lipca 2018 roku w sprawie wprowadzenia procedur windykacji należności pieniężnych stanowiących dochód Gminy Konstancin-Jeziorna.

Zarządzenie nr 109/VII/2018

Z dnia 27 lipca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018.
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-02-01 10:39:59 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna