Zarządzenia Burmistrza Gminy - 2018 r.

Zarządzenie nr 102/VII/2018

Z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 5 "Kolorowe Kredki” w Oborach.

Zarządzenie nr 101/VII/2018

Z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018.

Zarządzenie nr 100/PF/VII/2018

Z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie planu finansowego do Uchwały nr 810/VII/46/2018 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 27 czerwca 2018 r.

Zarządzenie nr 099/VII/2018

Z dnia 22 czerwca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018.

Zarządzenie nr 098/VII/2018

Z dnia 21 czerwca 2018 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na świadczenie usługi opieki pielęgniarek w szkołach, dla których gmina Konstancin-Jeziorna jest organem prowadzącym.

Zarządzenie nr 097/VII/2018

Z dnia 20 czerwca 2018 roku w sprawie unieważnienia konkursu na świadczenie usługi opieki pielęgniarek w szkołach dla których gmina Konstancin-Jeziorna jest organem prowadzącym.

Zarządzenie nr 096/VII/2018

Z dnia 13 czerwca 2018 roku w sprawie oddania w użyczenie na czas oznaczony części działki ewidencyjnej nr 1/5 z obrębu 03-23 położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ulicy Od Lasu.

Zarządzenie nr 095/VII/2018

Z dnia 13 czerwca 2018 roku w sprawie oddania w dzierżawę na czas oznaczony działki ewidencyjnej nr 98/7 z obrębu 03-12 położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ulicy Wilanowskiej.

Zarządzenie nr 094/VII/2018

Z dnia 13 czerwca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018.

Zarządzenie nr 093/VII/2018

Z dnia 12 czerwca 2018 roku w sprawie przyznania dotacji celowej i określenia jej wysokości.

Zarządzenie nr 092/VII/2018

Z dnia 8 czerwca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018.

Zarządzenie nr 091/VII/2018

Z dnia 7 czerwca 2018 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny i opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań „Świadczenie usługi opieki pielęgniarek w szkołach dla których gmina Konstancin-Jeziorna jest organem prowadzącym”.

Zarządzenie nr 090/VII/2018

Z dnia 7 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 250/VII/2017 Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości.

Zarządzenie nr 089/PF/VII/2018

Z dnia 7 czerwca 2018 roku w sprawie planu finansowego do Uchwały nr 782/VII/45/2018 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 6 czerwca 2018 r.

Zarządzenie nr 088/VII/2018

Z dnia 5 czerwca 2018 roku w sprawie powołania Komisji do opracowania procedur monitorowania płatności i windykacji należności od osób fizycznych, prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej na rzecz Gminy Konstancin-Jeziorna.
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-02-01 10:39:59 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna