Zarządzenia Burmistrza Gminy - 2018 r.

Zarządzenie nr 116/VII/2018

Z dnia 16 sierpnia 2018 roku w sprawie przedłożenia do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu Gminy Konstancin-Jeziorna za II kwartał 2018 roku.

Zarządzenie nr 115/VII/2018

Z dnia 9 sierpnia 2018 roku w sprawie ogłoszenia II otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w gminie Konstancin-Jeziorna w roku 2018.

Zarządzenie nr 114/VII/2018

Z dnia 8 sierpnia 2018 roku w sprawie powołania Zespołu Monitorującego Program Wspierania Rodziny w gminie Konstancin-Jeziorna.

Zarządzenie nr 113/VII/2018

Z dnia 8 sierpnia 2018 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie nr 112/VII/2018

Z dnia 6 sierpnia 2018 roku w sprawie zasad kwalifikowania do zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie dowozu uczniom i wychowankom niepełnosprawnym oraz zwrotu kosztów dojazdu, jeżeli dowożenie i opiekę zapewniają rodzice lub opiekunowie prawni.

Zarządzenie nr 111/VII/2018

Z dnia 6 sierpnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018.

Zarządzenie nr 110/VII/2018

Z dnia 31 lipca 2018 roku w sprawie wprowadzenia procedur windykacji należności pieniężnych stanowiących dochód Gminy Konstancin-Jeziorna.

Zarządzenie nr 109/VII/2018

Z dnia 27 lipca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018.

Zarządzenie nr 108/VII/2018

Z dnia 24 lipca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018.

Zarządzenie nr 107a/VII/2018

Z dnia 19 lipca 2018 roku w sprawie Punktu Kontaktowego Wsparcia Państwa - Gospodarza oraz ustanowienia pełnomocnictwa Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna do spraw HNS.

Zarządzenie nr 107/VII/2018

Z dnia 19 lipca 2018 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny i opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań „Świadczenie usługi opieki pielęgniarek w szkołach dla których gmina Konstancin-Jeziorna jest organem prowadzącym”.

Zarządzenie nr 106/PF/VII/2018

Z dnia 18 lipca 2018 roku w sprawie planu finansowego do Uchwały nr 830/VII/47/2018 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 17 lipca 2018 r.

Zarządzenie nr 105/VII/2018

Z dnia 12 lipca 2018 roku w sprawie regulaminu wydawania i użytkowania oraz wzoru dokumentów związanych z programem Konstancińskiej Karty Mieszkańca.

Zarządzenie nr 104/VII/2018

Z dnia 12 lipca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018.

Zarządzenie nr 103/VII/2018

Z dnia 4 lipca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018.
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-01-26 15:26:17 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna