Zarządzenia Burmistrza Gminy - 2018 r.

Zarządzenie nr 130/VII/2018

Z dnia 17 września 2018 roku w sprawie podjęcia konsultacji w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Konstancin-Jeziorna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019.

Zarządzenie nr 129a/VII/2018

Z dnia 11 września 2018 roku w sprawie uchylenia Zarządzenia Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna nr 127/VII/2018 z dnia 6 września 2018 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających Sołtysa w sołectwie Cieciszew Gminy Konstancin-Jeziorna.

Zarządzenie nr 129/VII/2018

Z dnia 14 września 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018.

Zarządzenie nr 128/VII/2018

Z dnia 11 września 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018.

Zarządzenie nr 127/VII/2018

Z dnia 6 września 2018 roku w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających Sołtysa w sołectwie Cieciszew Gminy Konstancin-Jeziorna.

Zarządzenie nr 126/VII/2018

Z dnia 6 września 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018.

Zarządzenie nr 125/PF/VII/2018

Z dnia 6 września 2018 roku w sprawie planu finansowego do Uchwały nr 834/VII/48/2018 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 5 września 2018 r.

Zarządzenie nr 124/VII/2018

Z dnia 4 września 2018 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert w II otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w gminie Konstancin-Jeziorna w roku 2018.

Zarządzenie nr 123/VII/2018

Z dnia 4 września 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018.

Zarządzenie nr 122/VII/2018

Z dnia 28 sierpnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018.

Zarządzenie nr 121/VII/2018

Z dnia 28 sierpnia 2018 roku w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2018 r.

Zarządzenie nr 120/PF/VII/2018

Z dnia 23 sierpnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018.

Zarządzenie nr 119/VII/2018

Z dnia 23 sierpnia 2018 roku zmieniające Zarządzenie nr 38/VII/2018 Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Konstancin-Jeziorna dotyczących Budżetu Obywatelskiego na 2019 rok.

Zarządzenie nr 118/VII/2018

Z dnia 21 sierpnia 2018 roku w sprawie powołania i trybu pracy komisji do przyznawania nagród iy dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury w Gminie Konstancin-Jeziorna.

Zarządzenie nr 117/VII/2018

Z dnia 17 sierpnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018.
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-01-04 15:18:23 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna