Zarządzenia Burmistrza Gminy - 2018 r.

Zarządzenie nr 151/VII/2018

Z dnia 8 listopada 2018 roku w sprawie aktualizacji wysokości podstawowych kwot rocznych dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego na rok 2018 w Gminie Konstancin-Jeziorna.

Zarządzenie nr 150/VII/2018

Z dnia 31 października 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018.

Zarządzenie nr 149/VII/2018

Z dnia 31 października 2018 roku w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej do inwentaryzacji wykonanych robót budowlanych, dotyczących przebudowy i remontu budynku gminnego przy ul. Piłsudskiego 42 w Konstancinie-Jeziornie, zrealizowanych na podstawie umowy nr IR.272.45.2017 z dnia 30 czerwca 2017 r.

Zarządzenie nr 148/VII/2018

Z dnia 31 października 2018 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej.

Zarządzenie nr 147/VII/2018

Z dnia 26 października 2018 roku w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej udziału wynoszącego 1/4 części w prawie własności cło zabudowanej nieruchomości położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Toczyskiego 4 (dz. ew. nr: 11/1, 11/2, 44/1 oraz 44/2 z obrębu 01-27).

Zarządzenie nr 146/VII/2018

Z dnia 19 października 2018 roku w sprawie powołania zespołu powypadkowego w Urzędzie Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna.

Zarządzenie nr 145/VII/2018

Z dnia 22 października 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018.

Zarządzenie nr 144/VII/2018

Z dnia 18 października 2018 roku w sprawie oddania w dzierżawę na czas oznaczony części dziatki ewidencyjnej nr 2 z obrębu 01-24 położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ulicy Warszawskiej.

Zarządzenie nr 143/VII/2018

Z dnia 17 października 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018.

Zarządzenie nr 142/VII/2018

Z dnia 16 października 2018 roku w sprawie odwołania I Zastępcy Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna

Zarządzenie nr 141/VII/2018

Z dnia 15 października 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018.

Zarządzenie nr 140/VII/2018

Z dnia 11 października 2018 roku w sprawie powołania komisji do wyceny wartości dróg gminnych znajdujących się na terenie Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna.

Zarządzenie nr 139/PF/VII/2018

Z dnia 11 października 2018 roku w sprawie planu finansowego do Uchwały nr 876/VII/49/2018 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 10 października 2018 r.

Zarządzenie nr 138/VII/2018

Z dnia 4 października 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018.

Zarządzenie nr 136/VII/2018

Z dnia 3 października 2018 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 159/VI/2013 Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna z dnia 30 września 2018 roku w sprawie wprowadzenia „Instrukcji Inwentaryzacyjnej” w Urzędzie Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna.
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-01-04 15:18:23 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna