Terminarz posiedzeń komisji RM - maj


09.05.2018 r. (środa) godz. 16.30
Posiedzenie Komisji  Ładu Przestrzennego i Spraw Komunalnych
(sala posiedzeń UMiG, ul. Świetlicowa 1)

Tematy: 

 1. Omówienie sprawozdania  z wykonania  budżetu Gminy Konstancin-Jeziorna za rok 2017 w wydziałach merytorycznie podległych komisji.
 2. Korespondencja.
 3. Sprawy różne.

Zaproszeni: Burmistrz Kazimierz Jańczuk


14.05.2018 r. (poniedziałek) godz. 17.00
Posiedzenie Komisji  Bezpieczeństwa, Oświaty, Kultury i Sportu
(sala posiedzeń UMiG, ul. Świetlicowa 1)

Tematy: 

 1. Dyskusja na temat założeń do projektu uchwały dotyczącej sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna.
 2. Korespondencja.
 3. Sprawy różne.

Zaproszeni: Burmistrz Kazimierz Jańczuk


Uwaga! Komisja Uzdrowiskowa, Zdrowia i Opieki Społecznej w dniu 15.05.2018 r. zostaje odwołana! Tematy komisji zostaną omówione na najbliższym posiedzeniu komisji w dniu 23.05.2018 r.

15.05.2018 r. (wtorek) godz. 17.00
Posiedzenie Komisji  Uzdrowiskowej, Zdrowia i Opieki Społecznej
(sala posiedzeń UMiG, ul. Świetlicowa 1)

Tematy: 

 1. Omówienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Konstancin-Jeziorna za rok 2017 w Wydziałach merytorycznie podległych komisji.

Zaproszeni: Burmistrz Kazimierz Jańczuk


23.05.2018 r. (środa) godz. 16.00
Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska

(sala posiedzeń UMiG, ul. Świetlicowa 1)

Tematy:

 1. Omówienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Konstancin-Jeziorna za rok 2017 w zakresie merytorycznie podległych komisji.
 2. Modernizacja, remonty i równania dróg w gminie Konstancin-Jeziorna w 2018 roku.
 3. Opiniowanie projektów uchwał na XLV sesję.
 4. Korespondencja.
 5. Sprawy różne.

Zaproszeni: Burmistrz Kazimierz Jańczuk


23.05.2018 r. (środa) godz. 17.00
Posiedzenie połączonych komisji: Komisji Ładu Przestrzennego i Spraw Komunalnych, Komisji Budżetu, Inwestycji i Spraw Majątkowych, Komisji Uzdrowiskowej, Zdrowia i Opieki Społecznej
(sala posiedzeń UMiG, ul. Świetlicowa 1)

Tematy:

 1. Przedstawienie stanu prac nad operatem uzdrowiskowym.
 2. Opiniowanie projektów uchwał na XLV sesję podległych merytorycznie Komisji Budżetu, Inwestycji i Spraw Majątkowych oraz Komisji Uzdrowiskowej, Zdrowia i Opieki Społecznej.
 3. Korespondencja.
 4. Sprawy różne.

Zaproszeni: Burmistrz Kazimierz Jańczuk


UWAGA! Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa, Oświaty, Kultury i Sportu w dn. 23 maja 2018 r. o godz. 17.00 zostało odwołane przez Przewodniczącą Komisji.


 

Wytworzył (lub osoba odpowiedzialna za treść informacji): Joanna Bednarczyk
Data wytworzenia: 2018-05-02
Opublikował(a): psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Data publikacji: 2018-05-02
Data aktualizacji: 2018-05-23
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-01-04 13:44:40 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna