Terminarz posiedzeń komisji RM - kwiecień


16.04.2018 r. (poniedziałek) godz. 17.00
Posiedzenie Komisji  Bezpieczeństwa, Oświaty, Kultury i Sportu

(sala posiedzeń UMiG, ul. Świetlicowa 1)

Tematy:  

 1. Opiniowanie projektów uchwał na XLIV sesję Rady Miejskiej.
 2. Korespondencja.
 3. Sprawy różne.


Zaproszeni: Burmistrz Kazimierz Jańczuk


17.04.2018 r. (wtorek)

godz. 16.30
Posiedzenie Komisji  Ładu Przestrzennego i Spraw Komunalnych
(sala posiedzeń UMiG, ul. Świetlicowa 1)

Tematy:  

 1. Opiniowanie projektów uchwał na XLIV sesję Rady Miejskiej.
 2. Korespondencja.
 3. Sprawy różne.


od godz. 17.00
Posiedzenie połączonych Komisji Ładu Przestrzennego i Spraw Komunalnych oraz Komisji Uzdrowiskowej, Zdrowia i Opieki Społecznej (sala posiedzeń UMiG, ul. Świetlicowa 1)

Tematy:  

 1. Opiniowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr ew. 37 i 38 z obrębu 03-16 w Konstancinie-Jeziornie.
 2. Opiniowanie  projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego   terenów wsi Bielawa – część północno-zachodnia – etap 1.
 3. Korespondencja.


Zaproszeni: Burmistrz Kazimierz Jańczuk


19.04.2018 r. (czwartek) godz. 17.30
Posiedzenie Komisji  Budżetu, Inwestycji i Spraw Majątkowych

(sala posiedzeń UMiG, ul. Świetlicowa 1)

Tematy: 

 1. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Konstancin-Jeziorna za rok 2017.
 2. Opiniowanie projektów uchwał na XLIV sesję Rady Miejskiej.
 3. Korespondencja.
 4. Sprawy różne.


Zaproszeni: Burmistrz Kazimierz Jańczuk


20.04.2018 r. (piątek) godz. 16.00
Posiedzenie Komisji  Rolnictwa i Ochrony Środowiska

(sala posiedzeń UMiG, ul. Świetlicowa 1)

Tematy: 

 1. Stan zaawansowania prac projektowych dot. kanalizacji w sołectwach Kępa Okrzewska, Kępa Oborska, Obórki, Okrzeszyn.
 2. Opiniowanie projektów uchwał na XLIV sesję Rady Miejskiej.
 3. Korespondencja.
 4. Sprawy różne.


Zaproszeni: Burmistrz Kazimierz Jańczuk


23.04.2018 r. (poniedziałek) godz. 17.00
Posiedzenie Komisji  Bezpieczeństwa, Oświaty, Kultury i Sportu

(sala posiedzeń UMiG, ul. Świetlicowa 1)

Tematy:

 1. Omówienie sprawozdania  z wykonania  budżetu Gminy Konstancin-Jeziorna za rok 2017 w działach podległych komisji.
 2. Korespondencja.
 3. Sprawy różne.


Zaproszeni: Burmistrz Kazimierz Jańczuk

Wytworzył (lub osoba odpowiedzialna za treść informacji): Joanna Bednarczyk
Data wytworzenia: 2018-04-04
Opublikował(a): psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Data publikacji: 2018-04-04
Data aktualizacji: 2018-04-18
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-01-04 13:44:40 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna