Tryb pozakonkursowy - archiwum

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na zadanie publiczne z pominięciem otwartego konkursu ofert

Stowarzyszenie Amazonki Powiatu Piaseczyńskiego z Mysiadła złożyło ofertę na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu ochrony, promocji zdrowia i zdrowego stylu życia pod nazwą "Klucz do zdrowia masz w swoich rękach" w trybie art. 19a ustawy z 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817) z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na zadanie publiczne z pominięciem otwartego konkursu ofert

Klub Sportowy Wawawake z siedzibą w Bielawie złożył ofertę na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej pod nazwą „Sportowe wakacje w Gminie Konstancin-Jeziorna” w trybie art. 19a ustawy z 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817) z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na zadanie publiczne z pominięciem otwartego konkursu ofert

Uczniowski Klub Sportowy Cirkus z siedzibą w Konstancinie-Jeziornie złożył ofertę na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej pod nazwą „Organizacja obozu sportowo-rekreacyjnego dla dzieci i młodzieży z gm. Konstancin-Jeziorna” w trybie art. 19a ustawy z 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817) z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na zadanie publiczne z pominięciem otwartego konkursu ofert

Klub Sportowy Stowarzyszenie Piłki Siatkowej Konstancin-Jeziorna z siedzibą w Konstancinie-Jeziornie złożył ofertę na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej pod nazwą „Zawody sportowe Grand Prix Konstancina w piłce siatkowej plażowej 2017” w trybie art. 19a ustawy z 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817) z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na zadanie publiczne z pominięciem otwartego konkursu ofert

Oferta Mazowiecko-Świętokrzyskiego Towarzystwa Ornitologicznego na realizację zadania publicznego z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na zadanie publiczne z pominięciem otwartego konkursu ofert

Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Zygmunta w Słomczynie złożyła ofertę na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pod nazwą „Przedsięwzięcia dla dzieci i młodzieży zapobiegające alkoholizmowi i innym patologiom” w trybie art. 19a ustawy z 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817) z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na zadanie publiczne z pominięciem otwartego konkursu ofert

  Stowarzyszenie Dobra Wola z siedzibą w Nowej Iwicznej złożyło ofertę na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pod nazwą „Zimowisko Dobrej Woli 2017” w trybie art. 19a ustawy z 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817) z pominięciem otwartego konkursu ofert.
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-10-04 15:10:34 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna