Oświadczenia majątkowe kierownictwa i pracowników Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna

 

Imię i nazwisko - stanowisko Oświadczenie za rok 2016
Kazimierz Jańczuk - burmistrza gminy  Plik PDF
(rozmiar: 184 KB)
Ryszard Machałek - I zastępca burmistrza Plik PDF
(rozmiar: 135 KB)
Katarzyna Młodawska - II zastępca burmistrza Plik PDF
(rozmiar: 90 KB)
Irena Krasnopolska - sekretarz gminy Plik PDF
(rozmiar: 181 KB)
Dariusz Lipiec - skarbnik gminy Plik PDF
(rozmiar: 93 KB)
Agnieszka Sobieraj - kierownik Referatu Podatków i Opłat za Odbiór Odpadów Komunalnych Plik PDF
(rozmiar: 156 KB)
Stanisław Grudzień - komendant Straży Miejskiej  Plik PDF
(rozmiar: 131 KB)

 


Na podstawie art. 24i ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) dokonano wyłączenia części treści oświadczeń majątkowych dotyczących adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości (część B oświadczenia). Wyłączenia jawności dokonał Patryk Siepsiak, kierownik Biura Komunikacji Społecznej UMiG Konstancin-Jeziorna.


 

Wytworzył (lub osoba odpowiedzialna za treść informacji): Irena Krasnopolska
Data wytworzenia: 2017-04-30
Opublikował(a): psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Data publikacji: 2017-06-14
Data aktualizacji: 2017-07-14
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-06-02 15:26:30 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna