Sprawozdania za III kwartał 2017 r.


Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego - okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 30 września 2017 roku.

Korekta - Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego - okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 30 września 2017 roku.


Rb-27ZZ sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami - od początku roku do końca III kwartału 2017 roku.


 Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego - od początku roku do dnia 30 września 2017 roku.


 Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych - okres sprawozdawczy do dnia 30 września 2017 roku.


Rb-34S sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych - okres sprawozdawczy od początku roku 2017 do końca 3 kwartału 2017 roku.


 Rb-50D KBW sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami -  okres sprawozdawczy III kwartał 2017 roku.


Rb-50D MUW sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami - okres sprawozdawczy III kwartał 2017 roku.


Rb-50W KBW sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami - okres sprawozdawczy III kwartał 2017 roku.


Rb-50W MUW sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami - okres sprawozdawczy III kwartał 2017 roku.


Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego - wg stanu na koniec III kwartału 2017 roku.


Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce jednostki samorządu terytorialnego - za okres od początku roku do dnia 30 września 2017 roku.


Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń gwarancji jednostki samorządu terytorialnego - wg stanu na koniec III kwartału 2017 roku.


Rb-ZN kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań oraz należności skarbu państwa z tytułu wykonywania przez jednostki samorządu terytorialnego zadań zleconych  jednostki bezpośrednio realizujące zadania - wg stanu na koniec III kwartału 2017 roku.


Poniżej do pobrania  sprawozdania za III kwartał 2017 roku w pliku skompresowanym (plik ZIP; rozmiar 1,30 MB). Plik można rozpakować przy pomocy programów np. WinRAR lub WinZip.

Wytworzył (lub osoba odpowiedzialna za treść informacji): Dariusz Lipiec
Data wytworzenia: 2017-10-17
Opublikował(a): psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Data publikacji: 2017-10-30
Data aktualizacji: 2017-11-30
Załączniki:
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-04-24 12:35:13 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna