Sprawozdania za I kwartał 2017 r.


Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego - okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31 marca roku 2017.

Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego - okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31 marca roku 2017 - korekta


Rb-27ZZ sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami - okres sprawozdawczy od początku roku do końca I kwartału roku 2017.Rb-28NWS sprawozdanie z wykonania planu wydatków jednostki samorządu terytorialnego, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2016 (zgodnie z art. 263 ust. 2 ustawy o finansach publicznych)
- okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31 marca roku 2017.Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego
- okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31 marca roku 2017.


 
Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych
- okres sprawozdawczy do dnia 31 marca roku 2017.Rb-34S sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych
- okres sprawozdawczy od początku roku 2017 do końca 1 kwartału roku 2017.Rb-50D KBW sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami
-  okres sprawozdawczy I kwartał roku 2017.Rb-50D MUW sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami
- okres sprawozdawczy I kwartał roku 2017.Rb-50W KBW sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami
- okres sprawozdawczy I kwartał roku 2017.Rb-50W MUW sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami
- okres sprawozdawczy I kwartał roku 2017.Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego
- wg stanu na koniec I kwartału 2017 roku.

Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego - wg stanu na koniec I kwartału 2017 roku - korekta

 Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce jednostki samorządu terytorialnego
- za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2017

Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce jednostki samorządu terytorialnego - za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 201 - korekta

Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce jednostki samorządu terytorialnego - za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2017 - korekta

 Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń gwarancji jednostki samorządu terytorialnego
- wg stanu na koniec I kwartału 2017 roku.Rb-ZN kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań oraz należności skarbu państwa z tytułu wykonywania przez jednostki samorządu terytorialnego zadań zleconych  jednostki bezpośrednio realizujące zadania
- wg stanu na koniec I kwartału 2017 roku.

Wytworzył (lub osoba odpowiedzialna za treść informacji): Dariusz Lipiec
Data wytworzenia: 2017-04-21
Opublikował(a): psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Data publikacji: 2017-04-24
Data aktualizacji: 2017-05-09
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-04-24 12:35:13 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna