Informacja Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna o naborze do komisji ds. referendum


Nabór kandydatów do składu Gminnej Komisji do Spraw Referendum w Konstancinie-Jeziornie i Obwodowych Komisji do Spraw Referendum w Konstancinie-Jeziornie wraz ze wzorami zgłoszenia.

Uprzejmie informuję, że:

 1. w terminie od dnia 10 kwietnia 2017 r. do dnia 28 kwietnia 2017 r. będą przyjmowane zgłoszenia kandydatów na członków Gminnej Komisji do Spraw Referendum.
 2. w terminie od dnia 10 kwietnia 2017r. do dnia 5 maja 2017 r. będą przyjmowane zgłoszenia kandydatów na członków Obwodowych Komisji do Spraw Referendum.
   

Kandydatem do składu komisji może być osoba, która:

 1. jest obywatelem polskim lub obywatelem Unii Europejskiej niebędącym obywatelem polskim,
 2. najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat,
 3. stale zamieszkuje na obszarze Gminy Konstancin-Jeziorna,
 4. nie jest pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu,
 5. nie jest pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu,
 6. nie jest ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu.
   

Formularz Zgłoszenia można otrzymać w Urzędzie Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna (pok. nr 10, I piętro) lub pobrać z Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna (bip.konstancinjeziorna.pl) zakładka "Referendum gminne 201 7".

Wypełniony formularz zgłoszenia należy złożyć w Kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna, ul. Warszawska 32, pok. nr 4 w godzinach pracy Urzędu.

Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna
/-/ Kazimierz Jańczuk

Poniżej do pobrania:

 • Wzór zgłoszenia kandydata na członka obwodowej komisji do spraw referendum w referendum gminnym zarządzonym na dzień 28 maja 2017 r. (plik DOCX; rozmiar 13,9 KB)
 • Wzór zgłoszenia kandydata na członka gminnej komisji do spraw referendum w referendum gminnym zarządzonym na dzień 28 maja 2017 r. (plik DOCX; rozmiar 13,7 KB)
Wytworzył (lub osoba odpowiedzialna za treść informacji): Andrzej Cieślawski
Data wytworzenia: 2017-04-11
Opublikował(a): psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Data publikacji: 2017-04-11
Data aktualizacji: 2017-04-11
Załączniki:
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-04-10 16:24:38 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna