Tryb pozakonkursowy - aktualne

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na zadanie publiczne z pominięciem otwartego konkursu ofert

Stowarzyszenie Przyjaciół Kępy Okrzewskiej złożyło ofertę na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu turystyki pod nazwą „Poznajemy Ziemię Łódzką” w trybie art. 19a ustawy z 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817) z pominięciem otwartego konkursu ofert.
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-03-14 14:57:49 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna