Projekty uchwał na XXXVII sesję Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna

 

Projekty uchwał, które zostaną poddane pod głosowanie na XXXVII sesji RM w dniu 6 września 2017 r.:


 1. Projekt uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2017.

  Projekt uchwały do pobrania (plik PDF; rozmiar 1,97 MB)

 2. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2017-2020.

  Projekt uchwały do pobrania (plik PDF; rozmiar 1,09 MB)

 3. Projekt uchwały w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochód budżetu Gminy Konstancin-Jeziorna instrumentem płatniczym.

  Projekt uchwały do pobrania (plik PDF; rozmiar 204 KB)

 4. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Ciszyca.

  Projekt uchwały do pobrania (plik PDF; rozmiar 2,08 MB)

 5. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Czernidła.

  Projekt uchwały do pobrania (plik PDF; rozmiar 1,70 MB)
 6. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Dębówka.

  Projekt uchwały do pobrania (plik PDF; rozmiar 2,57 MB)
 7. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Kępa Oborska.

  Projekt uchwały do pobrania (plik PDF; rozmiar 2,32 MB)
 8. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Kawęczyn.

  Projekt uchwały do pobrania (plik PDF; rozmiar 3,19 MB)
 9. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Obórki.

  Projekt uchwały do pobrania (plik PDF; rozmiar 2,14 MB)
 10. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Okrzeszyn.

  Projekt uchwały do pobrania (plik PDF; rozmiar 1,65 MB)
 11. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Piaski.

  Projekt uchwały do pobrania (plik PDF; rozmiar 2,72 MB)
 12. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Słomczyn.

  Projekt uchwały do pobrania (plik PDF; rozmiar 2,65 MB)
 13. Projekt uchwały w sprawie przekształcenia Zespołu Szkół nr 1 w Szkołę Podstawową nr 1 im. kardynała Stefana Wyszyńskiego.

  Projekt uchwały do pobrania (plik PDF; rozmiar 212 KB)
 14. Projekt uchwały w sprawie przekształcenia Zespołu Szkół nr 2 w Szkołę Podstawową nr 2 im. Stefana Żeromskiego.

  Projekt uchwały do pobrania (plik PDF; rozmiar 208 KB)
 15. Projekt uchwały w sprawie przekształcenia Zespołu Szkół nr 3 im. ks. Jana Twardowskiego w Szkołę Podstawową nr 3 im. ks. Jana Twardowskiego.

  Projekt uchwały do pobrania (plik PDF; rozmiar 208 KB)
 16. Projekt uchwały w sprawie przekształcenia Zespołu Szkół nr 4 w Szkołę Podstawową nr 4 im. Jana Mejstera.

  Projekt uchwały do pobrania (plik PDF; rozmiar 208 KB)
 17. Projekt uchwały w sprawie przekształcenia Zespołu Szkół Integracyjnych nr 5 w Szkołę Podstawową nr 5 im. Żołnierzy Armii  Krajowej Batalionów „Krawiec” i NSZ „Mączyński”.

  Projekt uchwały do pobrania (plik PDF; rozmiar 212 KB)
 18. Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 6 im. Macieja Rataja.

  Projekt uchwały do pobrania (plik PDF; rozmiar 204 KB)
 19. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego położonego w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Mirkowskiej 56 oraz odstąpienia od obowiązku przetargu.

  Projekt uchwały do pobrania (plik PDF; rozmiar 216 KB)
 20. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego położonego w Konstancinie-Jeziornie przy ul Jaworskiego 21 A oraz odstąpienia od obowiązku przetargu.

  Projekt uchwały do pobrania (plik PDF; rozmiar 216 KB)
 21. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie przez Gminę Konstancin-Jeziorna służebności przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, na działce ewidencyjnej numer 1870/26 z obrębu 0001 Bielawa, gmina Konstancin-Jeziorna.

   Projekt uchwały do pobrania (plik PDF; rozmiar 349 KB)
 22. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Jaworskiego , stanowiącej część działki ewidencyjnej numer 10/46 z obrębu 02-02.

  Projekt uchwały do pobrania (plik PDF; rozmiar 317 KB)
 23. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie przez Gminę Konstancin-Jeziorna służebności przesyłu na rzecz PGE dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, na działce ewidencyjnej numer 644/4 z obrębu 0001 Bielawa, gmina Konstancin-Jeziorna.

  Projekt uchwały do pobrania (plik PDF; rozmiar 366 KB)
 24. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie przez Gminę Konstancin-Jeziorna służebności przesyłu na rzecz PGE dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, na działce ewidencyjnej numer 143/10 z obrębu 0002 Cieciszew, gmina Konstancin-Jeziorna.

  Projekt uchwały do pobrania (plik PDF; rozmiar 355 KB)
 25. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie przez Gminę Konstancin-jeziorna służebności przesyłu  na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział Zakład Gazowniczy w Warszawie, na działce ewidencyjnej numer 440/1 z obrębu 0014 Łęg, gmina Konstancin-Jeziorna.

  Projekt uchwały do pobrania (plik PDF; rozmiar 357 KB)
 26. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie przez Gminę Konstancin-Jeziorna służebności przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, na działkach ewidencyjnych numer 644/3 i 644/4 z obrębu 0001 Bielawa, gmina Konstancin-Jeziorna.

  Projekt uchwały do pobrania (plik PDF; rozmiar 398 KB)
 27. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie przez Gminę Konstancin-Jeziorna służebności przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, na działce ewidencyjnej numer 943/7 z obrębu 0001 Bielawa, gmina Konstancin-Jeziorna.

  Projekt uchwały do pobrania (plik PDF; rozmiar 408 KB)
 28. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie przez Gminę Konstancin-Jeziorna służebności przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, na działkach ewidencyjnych numer 644/4 i 889/8 z obrębu 0001 Bielawa, gmina Konstancin-Jeziorna.

  Projekt uchwały do pobrania (plik PDF; rozmiar 530 KB)
 29. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie przez Gminę Konstancin-Jeziorna służebności przesyłu na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Spółka z ograniczona odpowiedzialnością Oddział Zakład Gazowniczy w Warszawie, na działce ewidencyjnej numer 164/6 z obrębu 0007 Gassy, gmina Konstancin-Jeziorna.

  Projekt uchwały do pobrania (plik PDF; rozmiar 321 KB)
 30. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 304/VII/20/2016 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 1 czerwca 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów wsi Bielawa- część północno-zachodnia.

  Projekt uchwały do pobrania (plik PDF; rozmiar 1,69 MB)
 31. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 67/IV/5/2003 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 29 kwietnia 2003r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Kawęczyna Zachodniego.

  Projekt uchwały do pobrania (plik PDF; rozmiar 516 KB)
 32. Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Kawęczyna Zachodniego – etap 1.

  Projekt uchwały do pobrania (plik PDF; rozmiar 38,2 MB)
 33. Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Łęg – etap 2.

  Projekt uchwały do pobrania (plik PDF; rozmiar 2,62 MB)
 34. Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Kępa Okrzewska  – etap 1.

  Projekt uchwały do pobrania (plik PDF; rozmiar 3,14 MB)
 35. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna (BRM 219/2017).

  Projekt uchwały do pobrania (plik PDF; rozmiar 95 KB)
 36. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna (BRM 307/2017).

  Projekt uchwały do pobrania
  (plik PDF; rozmiar 72 KB)
 37. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna (BRM 287/2017).

  Projekt uchwały do pobrania (plik PDF; rozmiar 84 KB)
 38. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna (BRM 278/2017).

  Projekt uchwały do pobrania (plik PDF; rozmiar 71 KB)
 39. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna (BRM 253/2017).

  Projekt uchwały do pobrania (plik PDF; rozmiar 71 KB)
 40. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna (BRM 254/2017).

  Projekt uchwały do pobrania (plik PDF; rozmiar 88 KB)
 41. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna (BRM 328/2017).

  Projekt uchwały do pobrania (plik PDF; rozmiar 70 KB)
 42. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna (BRM 347/2017).

  Projekt uchwały do pobrania (plik PDF; rozmiar 80 KB)
 43. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna (BRM 247/2017).

  Projekt uchwały do pobrania (plik PDF; rozmiar 80 KB)
 44. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna (BRM 220/2017).

  Projekt uchwały do pobrania (plik PDF; rozmiar 83 KB)
 45. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna (BRM 285/2017).

  Projekt uchwały do pobrania (plik PDF; rozmiar 84 KB)
 46. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna (BRM 255/2017).

  Projekt uchwały do pobrania (plik PDF; rozmiar 88 KB)
 47. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi w przedmiocie bezczynności Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna (BRM 195/2017).

  Projekt uchwały do pobrania (plik PDF; rozmiar 83 KB)
 48. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna (BRM 218/2017).

  Projekt uchwały do pobrania (plik PDF; rozmiar 98 KB)
 49. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna (BRM 279/2017).

  Projekt uchwały do pobrania (plik PDF; rozmiar 70 KB)
 50. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna (BRM 216/2017).

  Projekt uchwały do pobrania (plik PDF; rozmiar 90 KB)
 51. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna (BRM 221/2017).

  Projekt uchwały do pobrania (plik PDF; rozmiar 84 KB)
 52. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia ponownej skargi na działania Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna (BRM 246/2017).

  Projekt uchwały do pobrania (plik PDF; rozmiar 85 KB)
 53. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna (BRM 327/2017).

  Projekt uchwały do pobrania (plik PDF; rozmiar 83 KB)
 54. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna (BRM 329/2017).

  Projekt uchwały do pobrania (plik PDF; rozmiar 70 KB)
 55. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna (BRM 245/2017).

  Projekt uchwały do pobrania (plik PDF; rozmiar 95 KB)
 56. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna (BRM 217/2017).

  Projekt uchwały do pobrania (plik PDF; rozmiar 84 KB)
 57. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna (BRM 277/2017).

  Projekt uchwały do pobrania (plik PDF; rozmiar 71 KB)
 58. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna (BRM 346/2017).

  Projekt uchwały do pobrania (plik PDF; rozmiar 90 KB)
 59. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna (BRM 194/2017).

  Projekt uchwały do pobrania (plik PDF; rozmiar 94 KB)
 60. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna (BRM 249/2017).

  Projekt uchwały do pobrania (plik PDF; rozmiar 92 KB)
 61. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna (BRM 248/2017).

  Projekt uchwały do pobrania (plik PDF; rozmiar 70 KB)

Poniżej do pobrania projekty uchwał na XXXVII sesję Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna w pliku skompresowanym (plik ZIP; rozmiar 70,9 MB). Pliki można rozpakować przy pomocy programów np. WinRAR lub WinZip.

Wytworzył (lub osoba odpowiedzialna za treść informacji): Mariola Pietras
Data wytworzenia: 2017-08-22
Opublikował(a): psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Data publikacji: 2017-08-22
Data aktualizacji: 2017-09-08
Załączniki:
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-01-26 16:59:10 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna