Projekty uchwał na XXX sesję Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna

 

Projekty uchwał Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna w sprawie:


 1. Zmian uchwały budżetowej na rok 2017.

  Projekt uchwały do pobrania (plik PDF; rozmiar 0,99 MB)


 2. Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2017-2020.

  Projekt uchwały do pobrania (plik PDF; rozmiar 824 KB)


 3. Trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz rodzaju i szczegółowości materiałów  informacyjnych towarzyszących projektowi uchwały budżetowej.

  Projekt uchwały do pobrania (plik PDF; rozmiar 212 KB)


 4. Uchwalenia  statutu sołectwa Obory.

  Projekt uchwały do pobrania (plik PDF; rozmiar 3,18 MB) 


 5. Ustanowienia zasad przyznawania diet sołtysom i przewodniczącym rad osiedlowych.

  Projekt uchwały do pobrania (plik PDF; rozmiar 200 KB)


 6. Udzielenia pomocy finansowej Województwu Mazowieckiemu.

  Projekt uchwały do pobrania (plik PDF; rozmiar 216 KB)


 7. Wyrażenia zgody na ustanowienie przez Gminę Konstancin-Jeziorna służebności przesyłu na rzecz Polskiej  Spółki Gazownictwa  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział Zakład Gazownicy w Warszawie, na działkach ewidencyjnych  numer 53 i 9/15 z obrębu 03-26, położonych w Konstancinie-Jeziornie.

  Projekt uchwały do pobrania (plik PDF; rozmiar 344 KB)


 8. Wyrażenia zgody na ustanowienie przez Gminę Konstancin-Jeziorna służebności przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, na działkach ewidencyjnych numer 83/2 i 84/2 z obrębu 01-14, położonych w Konstancinie-Jeziornie.

  Projekt uchwały do pobrania (plik PDF; rozmiar 320 KB)


 9. Wyrażenia zgody na ustanowienie przez Gminę Konstancin-Jeziorna służebności przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, na działce ewidencyjnej numer 440/1 z obrębu 0014 Łęg, gmina Konstancin-Jeziorna.

  Projekt uchwały do pobrania (plik PDF; rozmiar 300 KB)


 10. Wyrażenia zgody na ustanowienie przez Gminę Konstancin-Jeziorna służebności przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, na działce ewidencyjnej numer 15/8 z obrębu 0003 Ciszyca, gmina Konstancin-Jeziorna.

  Projekt uchwały do pobrania (plik PDF; rozmiar 320 KB)


 11. Wyrażenia zgody na ustanowienie przez Gminę Konstancin-Jeziorna służebności przesyłu na rzecz Polskiej  Spółki Gazownictwa  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział Zakład Gazownicy w Warszawie, na działkach ewidencyjnych  numer 53 i 9/15 z obrębu 03-26, położonych w Konstancinie-Jeziornie.

  Projekt uchwały do pobrania (plik PDF; rozmiar 328 KB)


 12. Wyrażenia zgody na ustanowienie przez Gminę Konstancin-Jeziorna służebności przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, na działkach ewidencyjnych  numer 27/1 i 27/2 z obrębu 0013 Kierszek, gmina Konstancin-Jeziorna.

  Projekt uchwały do pobrania (plik PDF; rozmiar 344 KB)


 13. Wyrażenia zgody na ustanowienie przez Gminę Konstancin-Jeziorna służebności przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, na działkach ewidencyjnych numer 96/18 i 92/24 z obrębu  0010 Kawęczynek-Borowina, gmina Konstancin-Jeziorna.

  Projekt uchwały do pobrania (plik PDF; rozmiar 276 KB)


 14. Wyrażenia zgody na ustanowienie przez Gminę Konstancin-Jeziorna służebności przesyłu na rzecz Polskiej  Spółki Gazownictwa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział Zakład Gazownicy w Warszawie, na działce ewidencyjnej numer 4/22 z obrębu 01-18, położonej w Konstancinie-Jeziornie.

  Projekt uchwały do pobrania (plik PDF; rozmiar 320 KB)


 15. Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Nowe Wierzbno - rejon ulicy Granicznej  (m. Konstancin-Jeziorna).

  Projekt uchwały do pobrania (plik PDF; rozmiar 13,6 MB)


 16. Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu „Hugonówki” w Konstancinie-Jeziornie.

  Projekt uchwały do pobrania (plik PDF; rozmiar 3,99 MB)


 17. Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu Klarysew - Gawroniec – etap1.

  Projekt uchwały do pobrania (plik PDF; rozmiar 2,11 MB)


 18. Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru północno-zachodniej części miasta Konstancin-Jeziorna – etap I.

  Projekt uchwały do pobrania (plik PDF; rozmiar 13,9 MB)


 19. Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru północno-zachodniej części miasta Konstancin-Jeziorna – etap II.

  Projekt uchwały do pobrania (plik PDF; rozmiar 17,9 MB)


 20. Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru północno-zachodniej części miasta Konstancin-Jeziorna – etap III.

  Projekt uchwały do pobrania (plik PDF; rozmiar 17,1 MB)

Wytworzył (lub osoba odpowiedzialna za treść informacji): Joanna Bednarczyk
Data wytworzenia: 2017-04-11
Opublikował(a): psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Data publikacji: 2017-04-12
Data aktualizacji: 2017-04-12
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-01-26 16:59:10 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna