Wyniki pracy komisji - 2018 r.

Informacja o wyniku pracy komisji

Informacja o wyniku pracy komisji, dotycząca naboru na stanowisko pracy w Urzędzie Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna - Inspektora w Referacie Podatków, Opłat i Egzekucji Administracyjnej.

Informacja o wyniku pracy komisji

Informacja o wyniku pracy komisji, dotycząca naboru na stanowisko pracy w Urzędzie Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna - Informatyka.

Informacja o wyniku pracy komisji

Informacja o wyniku pracy komisji, dotycząca naboru na stanowisko pracy w Urzędzie Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna - Inspektora w Biurze Pozyskiwania Środków Zewnętrznych.

Informacja o wyniku pracy komisji

Informacja o wyniku pracy komisji, dotycząca naboru na stanowisko pracy w Urzędzie Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna Kierownika Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa.

Informacja o wyniku pracy komisji

Informacja o wyniku pracy komisji, dotycząca naboru na stanowisko pracy w Urzędzie Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna - Informatyk.

Informacja o wyniku pracy komisji

Informacja o wyniku pracy komisji, dotycząca naboru na stanowisko pracy w Urzędzie Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna - Informatyka w Urzędzie Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna.

Informacja o wyniku pracy komisji

Informacja o wyniku pracy komisji, dotycząca naboru na stanowisko pracy w Urzędzie Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna - Głównego Specjalisty ds. wynagrodzeń w Referacie Budżetowym.

Informacja o wyniku pracy komisji

Informacja o wyniku pracy komisji, dotycząca naboru na stanowisko pracy w Urzędzie Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna - Główny Specjalista ds. wynagrodzeń w Referacie Budżetowym.

Informacja o wyniku pracy komisji

Informacja o wyniku pracy komisji, dotycząca naboru na stanowisko pracy w Urzędzie Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna - Inspektora w Biurze Pozyskiwania Środków Zewnętrznych.

Informacja o wyniku pracy komisji

Informacja o wyniku pracy komisji, dotycząca naboru na stanowisko pracy w Urzędzie Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna - Aplikant w Straży Miejskiej.

Informacja o wyniku pracy komisji

Informacja o wyniku pracy komisji, dotycząca naboru na stanowisko pracy w Urzędzie Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna - Główny Specjalista ds. wynagrodzeń w Referacie Budżetowym.

Informacja o wyniku pracy komisji

Informacja o wyniku pracy komisji, dotycząca konkursu na stanowisko pracy w Urzędzie Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna - Pracownik obsługi - Portier.

Informacja o wyniku pracy komisji

Informacja o wyniku pracy komisji, dotycząca naboru na stanowisko pracy w Urzędzie Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna - Kierownik Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa.

Informacja o wyniku pracy komisji

Informacja o wyniku pracy komisji, dotycząca konkursu na stanowisko pracy w Urzędzie Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna: Kierownik Wydziału Dróg Gminnych.

Informacja o wyniku pracy komisji

  Informacja o wyniku pracy komisji, dotycząca konkursu na stanowisko pracy w Urzędzie Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna: Inspektor w Biurze Pozyskiwania Środków Zewnętrznych.
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-01-25 15:50:41 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna