XXXVII sesja Rady Miejskiej Konstancina-Jeziorna


Działając na mocy art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. tekst jednolity  z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) informuję, iż zwołuję XXXVII sesję Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna, która odbędzie się w dniu  6 września 2017 r. o godz. 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy przy ul. Świetlicowej 1. 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołów z XXXII, XXXIV i XXXV sesji.
 5. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 6. Wystąpienia mieszkańców.
 7. Projekt uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2017.
 8. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2017-2020.
 9. Projekt uchwały w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochód budżetu Gminy Konstancin-Jeziorna instrumentem płatniczym.
 10. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Ciszyca.
 11. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Czernidła.
 12. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Dębówka.
 13. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Kępa Oborska.
 14. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Kawęczyn.
 15. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Obórki.
 16. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Okrzeszyn.
 17. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Piaski.
 18. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Słomczyn.
 19. Projekt uchwały w sprawie przekształcenia Zespołu Szkół Nr 1 w Szkołę Podstawową Nr 1 im. kardynała Stefana Wyszyńskiego.
 20. Projekt uchwały w sprawie przekształcenia Zespołu Szkół Nr 2 w Szkołę Podstawową Nr 2 im. Stefana Żeromskiego.
 21. Projekt uchwały w sprawie przekształcenia Zespołu Szkół Nr 3 im. ks. Jana Twardowskiego w Szkołę Podstawową Nr 3 im. ks. Jana Twardowskiego.
 22. Projekt uchwały w sprawie przekształcenia Zespołu Szkół Nr 4 w Szkołę Podstawową Nr 4 im. Jana Mejstera.
 23. Projekt uchwały w sprawie przekształcenia Zespołu Szkół Integracyjnych Nr 5 w Szkołę Podstawową Nr 5 im. Żołnierzy Armii  Krajowej Batalionów „Krawiec” i NSZ „Mączyński”.
 24. Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Macieja Rataja.
 25. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego położonego w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Mirkowskiej 56 oraz odstąpienia od obowiązku przetargu.
 26. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego położonego w Konstancinie-Jeziornie przy ul Jaworskiego 21 A oraz odstąpienia od obowiązku przetargu.
 27. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie przez Gminę Konstancin-Jeziorna służebności przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, na działce ewidencyjnej numer 1870/26 z obrębu 0001 Bielawa, gmina Konstancin-Jeziorna.
 28. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Jaworskiego , stanowiącej część działki ewidencyjnej numer 10/46 z obrębu 02-02.
 29. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie przez Gminę Konstancin-Jeziorna służebności przesyłu na rzecz PGE dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, na działce ewidencyjnej numer 644/4 z obrębu 0001 Bielawa, gmina Konstancin-Jeziorna.
 30. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie przez Gminę Konstancin-Jeziorna służebności przesyłu na rzecz PGE dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, na działce ewidencyjnej numer 143/10 z obrębu 0002 Cieciszew, gmina Konstancin-Jeziorna.
 31. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie przez Gminę Konstancin-jeziorna służebności przesyłu  na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział Zakład Gazowniczy w Warszawie, na działce ewidencyjnej numer 440/1 z obrębu 0014 Łęg, gmina Konstancin-Jeziorna.
 32. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie przez Gminę Konstancin-Jeziorna służebności przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, na działkach ewidencyjnych numer 644/3 i 644/4 z obrębu 0001 Bielawa, gmina Konstancin-Jeziorna.
 33. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie przez Gminę Konstancin-Jeziorna służebności przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, na działce ewidencyjnej numer 943/7 z obrębu 0001 Bielawa, gmina Konstancin-Jeziorna.
 34. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie przez Gminę Konstancin-Jeziorna służebności przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, na działkach ewidencyjnych numer 644/4 i 889/8 z obrębu 0001 Bielawa, gmina Konstancin-Jeziorna.
 35. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie przez Gminę Konstancin-Jeziorna służebności przesyłu na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Spółka z ograniczona odpowiedzialnością Oddział Zakład Gazowniczy w Warszawie, na działce ewidencyjnej numer 164/6 z obrębu 0007 Gassy, gmina Konstancin-Jeziorna.
 36. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 304/VII/20/2016 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 1 czerwca 2016r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów wsi Bielawa- część północno-zachodnia.
 37. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 67/IV/5/2003 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 29 kwietnia 2003r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Kawęczyna Zachodniego.
 38. Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Kawęczyna Zachodniego – etap 1.
 39. Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Łęg – etap 2.
 40. Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Kępa Okrzewska  – etap 1.
 41. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna (BRM 219/2017).
 42. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna (BRM 307/2017).
 43. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna (BRM 287/2017).
 44. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna (BRM 278/2017).
 45. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna (BRM 253/2017).
 46. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna (BRM 254/2017).
 47. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna (BRM 328/2017).
 48. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna (BRM 347/2017).
 49. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna (BRM 247/2017).
 50. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna (BRM 220/2017).
 51. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna (BRM 285/2017).
 52. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna (BRM 255/2017).
 53. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi w przedmiocie bezczynności Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna (BRM 195/2017).
 54. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna (BRM 218/2017).
 55. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna (BRM 279/2017).
 56. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna (BRM 216/2017).
 57. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna (BRM 221/2017).
 58. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia ponownej skargi na działania Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna (BRM 246/2017).
 59. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna (BRM 327/2017).
 60. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna (BRM 329/2017).
 61. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna (BRM 245/2017).
 62. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna (BRM 217/2017).
 63. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna (BRM 277/2017).
 64. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna (BRM 346/2017).
 65. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna (BRM 194/2017).
 66. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna (BRM 249/2017).
 67. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna (BRM 248/2017).
 68. Informacja Burmistrza o pracy między sesjami.
 69. Informacja Przewodniczącego Rady o pracy między sesjami.
 70. Interpelacje, zapytania radnych i wolne wnioski.
 71. Korespondencja.
 72. Rozpatrzenie skarg.
 73. Zamknięcie obrad i ustalenie terminu następnej sesji.

 Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/ Andrzej Cieślawski


 • Projekty uchwał na XXXVI sesję Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna dostępne są w zakładce: Projekty uchwał RM/2017 (Uwaga! Link otwiera się w nowym oknie).

 •  Poniżej zawiadomienie o XXXVI sesji Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna w formacie PDF (rozmiar: 213 KB)
Wytworzył (lub osoba odpowiedzialna za treść informacji): Mariola Pietras
Data wytworzenia: 2017-08-22
Opublikował(a): psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Data publikacji: 2017-08-22
Data aktualizacji: 2017-10-10
Załączniki:
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-01-25 15:50:41 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna