XXXIII sesja Rady Miejskiej Konstancina-Jeziorna


Przewodniczący Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna zawiadamia, że w dniu 14 czerwca 2017 r. o godz. 12.00  w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Świetlicowej 1 odbędzie się  XXXIII sesja Rady Miejskiej zwołana na wniosek 1/4 ustawowego składu Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna w trybie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 446 z późn. zm.) oraz na podstawie  § 4 ust. 3 Regulaminu Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna stanowiącego załącznik do Statutu Gminy Konstancin-Jeziorna przyjętego uchwałą Nr 141/VI/14/2011 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 13 września 2011r. z późń. zm. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2011 r. Nr 208, poz. 6258).

Proponowany porządek obrad:

I. Otwarcie obrad.
II. Stwierdzenie kworum.
III. Odczytanie wniosku o odwołanie Przewodniczącego Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna.
IV. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
V. Podjęcie projektów uchwał  w sprawie :

  1. odwołanie Przewodniczącego Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna,
  2. powołanie Przewodniczącego Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna.

VI. Zamknięcie obrad.
 

Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/ Andrzej Cieślawski


  • Projekty uchwał na XXXIII sesję Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna dostępne są w zakładce: Projekty uchwał RM/2017 (Uwaga! Link otwiera się w nowym oknie).

 

Wytworzył (lub osoba odpowiedzialna za treść informacji): Joanna Bednarczyk
Data wytworzenia: 2017-06-13
Opublikował(a): psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Data publikacji: 2017-06-13
Data aktualizacji: 2017-06-13
Załączniki:
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-01-25 15:50:41 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna