XXIX sesja Rady Miejskiej Konstancina-Jeziorna


Przewodniczący Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna zawiadamia, że działając na mocy art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późń. zm.) oraz 4 ust. 3 Regulaminu Rady Miejskiej stanowiącego załącznik Nr 5 do Statutu Gminy Konstancin-Jeziorna przyjętego uchwałą Nr 141/VI/14/2011 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 13 września 2011 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Konstancin-Jeziorna (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2011 r. Nr 208, poz. 6258) zmienionego uchwałą 328/VI/32/2013 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 11 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany w Statucie Gminy Konstancin-Jeziorna (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2013 r. poz. 6285) zwołuje w dniu 10 kwietnia 2017 r. o godz. 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna przy ul. Świetlicowej 1 XXIX sesję Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna na wniosek 1/4 składu Rady z następującym porządkiem obrad:

I. Otwarcie obrad.
II. Stwierdzenie kworum.
III. Przyjęcie porządku obrad.
IV. Podjęcie uchwały w sprawie:

  1. Przeprowadzenia referendum gminnego.

V. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/ Andrzej Cieślawski


Projekty uchwał na XXIX sesję Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna dostępne są w zakładce: Projekty uchwał RM/2017 (Uwaga! Link otwiera się w nowym oknie).

  • Poniżej do pobrania zawiadomienie o XXIX sesji Rady Miejskiej Konstancina-Jeziorna w formacie PDF
    (rozmiar: 28,3 KB)
    .
Wytworzył (lub osoba odpowiedzialna za treść informacji): Bożena Mirończuk
Data wytworzenia: 2017-04-04
Opublikował(a): psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Data publikacji: 2017-04-04
Data aktualizacji: 2017-04-04
Załączniki:
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-01-25 15:50:41 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna