Zarządzenia Burmistrza Gminy - 2017 r.

Zarządzenie nr 209/VII/2017

Z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących komunikacji publicznej między Konstancinem-Jeziorną a Warszawą.

Zarządzenie nr 208/PF/VII/2017

Z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Konstancin-Jeziorna na 2017 rok.

Zarządzenie nr 207/VII/2017

Z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017.

Zarządzenie nr 206/VII/2017

Z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie przedłożenia Radzie Miejskiej Konstancin-Jeziorna projektu uchwały budżetowej na 2018 rok oraz projektu wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2022.

Zarządzenie nr 205/VII/2017

Z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających sołtysa w sołectwie Opacz Gminy Konstancin-Jeziorna.

Zarządzenie nr 204/VII/2017

Z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie oddania w dzierżawę na czas oznaczony części działek ewidencyjnych nr 8/1, 7/27, 7/29, 10/46 z obrębu 02-02 położonych w Konstancinie-Jeziornie przy ulicy Jaworskiego.

Zarządzenie nr 203/VII/2017

Z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie oddania w dzierżawę na czas oznaczony części dziatki ewidencyjnej nr 10/46 z obrębu 02-02 położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ulicy Jaworskiego.

Zarządzenie nr 202/VII/2017

Z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie oddania w dzierżawę na czas oznaczony części działki ewidencyjnej nr 150/1 z obrębu 03-23 położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ulicy Ignacego Paderewskiego.

Zarządzenie nr 201/VII/2017

Z dnia 31 października 2017 r. w sprawie aktualizacji wysokości podstawowych kwot rocznych dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego na rok 2017 w Gminie Konstancin-Jeziorna.

Zarządzenie nr 200/VII/2017

Z dnia 31 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na świadczenie usługi opieki pielęgniarek w szkołach, dla których gmina Konstancin-Jeziorna jest organem prowadzącym.

Zarządzenie nr 199/PF/VII/2017

Z dnia 30 października 2017 r. w sprawie planu finansowego do Uchwały Nr 613/VII/38/2017 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 25 października 2017 r.

Zarządzenie nr 198/PF/VII/2017

Z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Konstancin-Jeziorna na 2017 rok.

Zarządzenie nr 197/VII/2017

Z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017.

Zarządzenie nr 196/VII/2017

Z dnia 30 października 2017 r. w sprawie przedłożenia do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu Gminy Konstancin-Jeziorna za III kwartał 2017 roku.

Zarządzenie nr 195/VII/2017

Z dnia 27 października 2017 r. zmieniające Zarządzenie nr 84/VI/2012 Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna r. w sprawie powołania Komisji ds. rozpatrywania podań o ulgi i umorzenia podatków i opłat.
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-01-25 15:50:41 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna