Zarządzenia Burmistrza Gminy - 2017 r.

Zarządzenie nr 133/VII/2017

Z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie przekształcania lokali komunalnych z mieszkaniowego zasobu gminy Konstancin-Jeziorna w lokale socjalne.

Zarządzenie nr 132/VII/2017

Z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny i opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań "Świadczenie usługi opieki pielęgniarek w szkołach dla których gnilna Konstancin-Jeziorna jest organem prowadzącym".

Zarządzenie nr 131/VII/2017

Z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w Gminie Konstancin-Jeziorna w latach 2017-2018.

Zarządzenie nr 130/PF/VII/2017

Z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Konstancin-Jeziorna na 2017 rok.

Zarządzenie nr 129/VII/2017

Z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017.

Zarządzenie nr 128/VII/2017

Z dnia 13 lipca 2017 r. w sprawie powołania Komisji do przejęcia na stan Gminy Konstancin-Jeziorna nieruchomości położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ulicy Koziej 3 (dz. ew. nr 26 z obrębu 01-25).

Zarządzenie nr 127/VII/2017

Z dnia 11 lipca 2017 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przetargów na najem lokali niemieszkalnych położonych w nowo powstałym budynku Ratusza Gminy Konstancin-Jeziorna.

Zarządzenie nr 126/VII/2017

Z dnia 11 lipca 2017 r. w sprawie oddania w dzierżawę na czas oznaczony części działki ewidencyjnej numer 98/15 z obrębu 03-12 w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Wilanowskiej.

Zarządzenie nr 125/VII/2017

Z dnia 11 lipca 2017 r. w sprawie oddania w dzierżawę na czas oznaczony dziatki ewidencyjnej nr 84/6 z obrębu 01-16 położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ulicy Bielawskiej.

Zarządzenie nr 124/PF/VII/2017

Z dnia 10 lipca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017.

Zarządzenie nr 123/VII/2017

Z dnia 10 lipca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017.

Zarządzenie nr 122/VII/2017

Z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie dnia wolnego od pracy w dniu 14 sierpnia 2017 r., w zamian za odpracowaniem dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna w dniu 26 sierpnia 2017 r.

Zarządzenie nr 121/PF/VII/2017

Z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie planu finansowego do Uchwały Nr 527/VII/34/2017 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 28 czerwca 2017 r.

Zarządzenie nr 120/VII/2017

Z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na świadczenie usługi opieki pielęgniarek w szkotach, dla których gmina Konstancin-Jeziorna jest organem prowadzącym.

Zarządzenie nr 119/VII/2017

Z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w sołectwie Obory należącym do Gminy Konstancin-Jeziorna.
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-01-25 15:50:41 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna