Zarządzenia Burmistrza Gminy - 2017 r.

Zarządzenie nr 092/PF/VII/2017

Z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Konstancin-Jeziorna na 2017 rok.

Zarządzenie nr 091/VII/2017

Z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017.

Zarządzenie nr 090/PF/VII/2017

Z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Konstancin-Jeziorna na 2017 rok.

Zarządzenie nr 089/VII/2017

Z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017.

Zarządzenie nr 088/VII/2017

Z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla członków Gminnej Komisji Do Spraw Referendum w Gminie Konstancin-Jeziorna oraz członków Obwodowych Komisji Do Spraw referendum w Gminie Konstancin-Jeziorna w referendum gminnym zarządzonym na dzień 28 maja 2017 r.

Zarządzenie nr 086/VII/2017

Z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie przedłożenia do publicznej wiadomości informacji w zakresie wykonania budżetu za 2016 rok, udzielonych przez Gminę Konstancin-Jeziorna w 2016 roku poręczeń i gwarancji oraz informacji o kwotach dotacji otrzymanych z budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz kwoty dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego.

Zarządzenie nr 085/VII/2017

Z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie przedłożenia do publicznej wiadomości informacji przedstawiającej wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opiat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłaty na raty w roku 2016 oraz wykazu osób prawnych, fizycznych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2016 roku.

Zarządzenie nr 084/VII/2017

Z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie sporządzania skonsolidowanego bilansu za 2016 rok.

Zarządzenie nr 083/VII/2017

Z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 71/VII/2017 Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Gminnego Przedszkola Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi "Leśna Chatka”.

Zarządzenie nr 082/VII/2017

Z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 70/VII/2017 Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 im. Jana Mejstera w Słomczynie, ul. Wilanowska 218.

Zarządzenie nr 081/VII/2017

Z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 69/VII/2017 Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 w Konstancinie-Jeziornie, ul. Bielawska 57.

Zarządzenie nr 080/VII/2017

Z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 68/VII/2017 Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Stefana Żeromskiego w Konstancinie-Jeziornie, ul. Żeromskiego 15.

Zarządzenie nr 079/VII/2017

Z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 67/VII/2017 Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkół Podstawowej nr 1 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Konstancinie-Jeziornie, ul. Wojewódzka 12.

Zarządzenie nr 078/VII/2017

Z dnia 8 maja 2017 r. w sprawie powołania Kapituły Konkursowej oraz ustalenia Regulaminu przyznania tytułu „Wolontariusz Roku 2016 Gminy Konstancin-Jeziorna”.

Zarządzenie nr 077/VII/2017

Z dnia 4 maja 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań pożytku publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w Gminie Konstancin-Jeziorna w roku 2017.
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-01-25 15:50:41 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna