Terminarz posiedzeń komisji RM - czerwiec

 

7.06.2017 r. (środa) godz.16.30 
Posiedzenie Komisji  Ładu Przestrzennego i Spraw Komunalnych (sala posiedzeń UMiG, ul. Świetlicowa 1)

Tematy:

 1. Opiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Konstancin-Jeziorna za rok 2016 niżej wymienionych wydziałów:
 • Wydział Planowania Przestrzennego
 • Wydział Gospodarki Komunalnej i Spraw Lokalowych
 • Zakład Gospodarki Komunalnej
 • Wydział Gospodarki Nieruchomościami
 • Wydział Dróg Gminnych
 • Wydział Inwestycji i Remontów

Zaproszeni: Burmistrz Kazimierz Jańczuk9.06.2017 r. (piątek) 
Posiedzenie Komisji  Rolnictwa i Ochrony Środowiska (komisja wyjazdowa)

 • godz.16.00  OSP Gassy
 • godz.17.00 OSP Czernidła
 • godz.18.00 OSP Opacz

Temat:

 1. Zapoznanie się z infrastrukturą budowlano-techniczną, wyposażeniem w sprzęt pożarniczy, umundurowanie ochronne oraz stanem gotowości bojowej.

Zaproszeni: Burmistrz Kazimierz Jańczuk12.06.2017 r. (poniedziałek) godz.16.00
Posiedzenie Doraźnej Komisji do spraw transportu miejskiego i infrastruktury rowerowej
(sala posiedzeń UMiG, ul. Świetlicowa 1)

Temat:

 1. Wybór Przewodniczącego Komisji Doraźnej


12.06.2017 r. (poniedziałek) godz.17.00 
Posiedzenie Komisji  Bezpieczeństwa, Oświaty, Kultury i Sportu
(sala posiedzeń UMiG, ul. Świetlicowa 1)

Tematy:

 1. Opiniowanie  sprawozdania z wykonania budżetu GOSiR - dział 926.
 2. Kierunki rozwoju  kultury i sportu w gminie Konstancin-Jeziorna.
 3.  Korespondencja.
 4. Sprawy różne.

Zaproszeni: Burmistrz Kazimierz Jańczuk


UWAGA!
Planowana na dzień 19 czerwca 2017 r. Komisja Bezpieczeństwa, Oświaty, Kultury i Sportu zostaje odwołana z powodu trwających negocjacji dotyczących funkcjonowania zespołów prowadzonych przez panią Lidię Leszczyńską.21.06.2017 r. (środa) godz.16.30 
Posiedzenie Komisji  Ładu Przestrzennego i Spraw Komunalnych
(sala posiedzeń UMiG, ul. Świetlicowa 1)

Tematy:

 1. Opiniowanie projektów uchwał na XXXIV sesję
 2. Sprawy różne.
 3. Korespondencja.

Zaproszeni: Burmistrz Kazimierz Jańczuk21.06.2017 r. (środa)
Posiedzenie Komisji  Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Komisja wyjazdowa:

 • godz.16.00  OSP Kawęczynek
 • godz.17.00  OSP Słomczyn
 • godz.18.00 OSP  Cieciszew

Tematy:

 1. Zapoznanie się z infrastrukturą budowlano-techniczną, wyposażeniem w sprzęt pożarniczy, umundurowanie ochronne oraz stanem gotowości bojowej


22.06.2017 r. (czwartek) godz. 16.15
Posiedzenie doraźnej Komisji do Spraw Transportu Miejskiego i Infrastruktury Rowerowej (sala posiedzeń UMiG, ul. Świetlicowa 1)

Tematy:

 1. Przyjęcie planu pracy Komisji.
 2. Analiza możliwości zmian w organizacji ruchu ułatwiających poruszanie się rowerzystom po drogach gminnych.

Zaproszeni: Burmistrz Kazimierz Jańczuk22.06.2017 r. (czwartek) godz.17.30 
Posiedzenie Komisji Budżetu, Inwestycji i Spraw Majątkowych
(sala posiedzeń UMiG, ul. Świetlicowa 1)

Tematy:

 1. Opiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Konstancin-Jeziorna za rok 2016.
 2. Opiniowanie projektów uchwał na XXXIV sesję

Zaproszeni: Burmistrz Kazimierz Jańczuk


26.06.2017 r. (poniedziałek) godz.17.00 
Posiedzenie Komisji  Bezpieczeństwa, Oświaty, Kultury i Sportu
(sala posiedzeń UMiG, ul. Świetlicowa 1)

Tematy:

 1. Opiniowanie projektów uchwał na XXXIV sesję.
 2. Sprawy różne.
 3. Korespondencja.

30.06.2017 (piątek) godz.9.30
Posiedzenie Doraźnej Komisji Regulaminowo-Statutowej

Tematy:

 1. Omówienie uwag zgłoszonych przez radcę prawnego do projektu statutu gminy.
 2. Sprawy różne.
Wytworzył (lub osoba odpowiedzialna za treść informacji): Joanna Bednarczyk
Data wytworzenia: 2017-06-01
Opublikował(a): psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Data publikacji: 2017-06-01
Data aktualizacji: 2017-06-27
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-01-25 15:50:41 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna