Terminarz posiedzeń komisji RM - wrzesień


1.09.2016r. (czwartek) godz. 18.00 
Komisja Budżetu, Inwestycji i Spraw Majątkowych

Temat:    

 1. Budżet obywatelski w 2016 r.
 2. Opiniowanie projektów uchwał na XXII sesję Rady Miejskiej.
 3. Korespondencja.
 4. Sprawy różne, w tym m.in. forum.

Zaproszeni: Burmistrz Kazimierz Jańczuk6.09.2016 r. (wtorek) godz. 17.30
Komisja Uzdrowiskowa, Zdrowia i Opieki Społecznej


Temat:    

 1. Opiniowanie projektów uchwał na XXII sesję Rady Miejskiej.
 2. Sprawy różne.
 3. Korespondencja.

Zaproszeni: Burmistrz Kazimierz Jańczuk13.09.2016 r. (wtorek) godz. 17.30
Posiedzenie Komisji Uzdrowiskowej, Zdrowia i Opieki Społecznej


Temat:    

 1. Gminny Program szczepień przeciw grypie.
 2. Sprawy różne.
 3. Korespondencja.

Zaproszeni: Burmistrz Kazimierz Jańczuk15.09.2016 r. (czwartek) godz. 11.00
Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

 1. Skarga z XXII sesji Rady Miejskiej - wyłonienie zespołu kontrolnego.
 2. Realizacja planu pracy komisji na 2016 rok.
 3. Sprawy różne.
   


19.09.2016r. (poniedziałek) godz. 17.00 
Komisja Bezpieczeństwa, Oświaty, Kultury i Sportu


Temat:

 1. Bezpieczeństwo w mieście i gminie – funkcjonowanie monitoringu wizyjnego - godz. 17.00 wizja lokalna w miejscu lokalizacji monitoringu (Komisariat Policji w Konstancinie-Jeziornie).
 2. c.d. posiedzenia w sali konferencyjnej UMiG przy ul. Świetlicowej 1.
 3. Korespondencja.
 4. Sprawy różne.

Zaproszeni: Burmistrz Kazimierz Jańczuk21.09.2016 r. (środa) godz. 16.30
Komisja Ładu Przestrzennego i Spraw Komunalnych


Temat:

 1. Informacja Wydziału Gospodarki Nieruchomościami dotycząca wykupu gruntów za rok 2016.
 2. Przedstawienie realizacji zadań Wydziału Dróg Gminnych w roku bieżącym wg stanu na dzień 15.09.2016 r.
 3. Omówienie realizacji zadań Wydziału Inwestycji w roku 2016.
 4. Sprawy różne.
 5. Korespondencja.

Zaproszeni: Burmistrz Kazimierz Jańczuk22.09.2016 r. (czwartek) godz.17.00  
Komisja Uzdrowiskowa, Zdrowia i Opieki Społecznej


Temat:

 1. Program wczesnego wykrywania nowotworów skóry oraz profilaktyki narządu wzroku.
 2. Sprawy różne, w tym Gminny Program Szczepień Przeciwko Grypie.
 3. Korespondencja.

Zaproszeni: Burmistrz Kazimierz Jańczuk23.09.2016 r. (piątek) godz. 17.00
Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska


Temat:

 1. Podsumowanie akcji sterylizacji i kastracji w gminie Konstancin-Jeziorna.
 2. Sprawy różne.
 3. Korespondencja.

Zaproszeni: Burmistrz Kazimierz Jańczuk26.09.2016 r. (poniedziałek) godz. 17.00 
Komisja Bezpieczeństwa, Oświaty, Kultury i Sportu (Zespół Szkół nr 2 przy ul. Żeromskiego 15)

 

Temat:

 1. Organizacja roku szkolnego 2016/2017.
 2. Korespondencja.
 3. Sprawy różne.

Zaproszeni: Burmistrz Kazimierz Jańczuk28.09.2016 r. (środa) godz. 16.30
Komisja Ładu Przestrzennego i Spraw Komunalnych


Temat:

 1. Przedstawienie realizacji zadań Wydziału Gospodarki Komunalnej i Spraw Lokalowych za rok 2016 wg stanu na dzień 15.09.2016r.
 2. Przedstawienie realizacji zadań Zakładu Gospodarki Komunalnej w bieżącym roku budżetowym wg stanu na dzień 15.09.2016r.
 3. Przedstawienie stanu zaawansowania prac nad miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego.
 4. Przedstawienie rejestru wniosków o zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
 5. Omówienie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego strefy „A” Uzdrowiska i terenów przyległych – etap I – dla działek o nr ew. 8/1, 8/2 8/3 i 8/4 z obrębu 03-122 w Gminie Konstancinie-Jeziornie.
 6. Omówienie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr ew. 15/13, 15/17 i 15/18 z obrębu 0010 (Kawęczynek-Borowina) w Gminie Konstancin-Jeziorna.
 7. Wnioski do budżetu Gminy na 2017 rok
 8. Sprawy różne
 9. Korespondencja

Zaproszeni: Burmistrz Kazimierz Jańczuk
 29.09.2016 r. (czwartek) godz. 17.00 
Komisja Budżetu, Inwestycji i Spraw Majątkowych


Temat:

 1. Omówienie informacji o przebiegu realizacji budżetu gminy Konstancin-Jeziorna za półrocze 2016r.
 2. Korespondencja.
 3. Sprawy różne.

Zaproszeni: Burmistrz Kazimierz Jańczuk

Wytworzył (lub osoba odpowiedzialna za treść informacji): Aneta Dębek
Data wytworzenia: 2016-08-10
Opublikował(a): psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Data publikacji: 2016-09-08
Data aktualizacji: 2016-09-23
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-01-25 15:50:41 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna