Zarządzenia Burmistrza Gminy - Rok 2016

Zarządzenie nr 081/VII/2016

z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie oddania w dzierżawę na czas oznaczony części działki ewidencyjnej numer 108/15 z obrębu 03-12 położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ulicy Literatów.

Zarządzenie nr 080/VII/2016

z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie oddania w dzierżawę na czas oznaczony części działki ewidencyjnej numer 108/15 z obrębu 03-12 położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ulicy Literatów.

Zarządzenie nr 079/VII/2016

z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie oddania w dzierżawę na czas oznaczony części działki ewidencyjnej numer 51 z obrębu 01-28 położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ulicy Kołobrzeskiej.

Zarządzenie nr 078/VII/2016

z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie oddania w dzierżawę na czas oznaczony nieruchomości oznaczonej położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ulicy Piaskowej.

Zarządzenie nr 077/VII/2016

z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie zmiany finansowego Gminy Konstancin-Jeziorna na 2016 rok.

Zarządzenie nr 076/VII/2016

z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016.

Zarządzenie nr 075/VII/2016

z dnia 7 maja 2016 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora "Tęczowego" Przedszkola Gminy Konstancin-Jeziorna przy ul. Jaworskiego 3 w Konstancinie-Jeziornie.

Zarządzenie nr 074/VII/2016

z dnia 7 maja 2016 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Gminnego Przedszkola Nr 1 w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Oborskiej 2.

Zarządzenie nr 073/VII/2016

z dnia 6 maja 2016 r. w sprawie sporządzania skonsolidowanego bilansu za 2015 rok

Zarządzenie nr 072/VII/2016

z dnia 6 maja 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2016-2019

Zarządzenie nr 071/VII/2016

z dnia 5 maja 2016 r. w sprawie uzupełnienia Zarządzenia Nr 61/VII/2016 Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników samorządowych jednostek organizacyjnych Gminy Konstancin-Jeziorna.

Zarządzenie nr 070/VII/2016

z dnia 5 maja 2016 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 59/VII/2016 Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2016-2019

Zarządzenie nr 069/VII/2016

dnia 5 maja 2016 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 57/V11J2016 Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016.

Zarządzenie nr 068/VII/2016

Z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie przedłożenia do publicznej wiadomości informacji w zakresie wykonania budżetu za 2015 rok, udzielonych przez Gminę Konstancin-Jeziorna w 2015 roku poręczeń i gwarancji oraz informacji o kwotach dotacji otrzymanych z budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz kwoty dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego.

Zarządzenie nr 067/VII/2016

Z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie przedłożenia do publicznej wiadomości informacji przedstawiającej wykaz osób prawnych I fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opiat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłaty na raty w roku 2015 oraz wykazu osób prawnych, fizycznych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2015 roku.
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-01-27 13:21:00 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna