Zarządzenia Burmistrza Gminy - Rok 2016

Zarządzenie nr 110/VII/2016

z dnia 5 lipca 2016 r. w sprawie powołania Jednostki Realizującej Projekt pn. „Opracowanie Programu Rewitalizacji - Konstancin-Jeziorna 2020+”, ubiegającego się o dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna, w ramach konkursu organizowanego przez Województwo Mazowieckie oraz Ministerstwo Rozwoju.

Zarządzenie nr 109/PF/VII/2016

z dnia 4 lipca 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Konstancin-Jeziorna na 2016 rok

Zarządzenie nr 108/VII/2016

z dnia 4 lipca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016

Zarządzenie nr 107/VII/2016

z dnia 4 lipca 2016 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie nr 106/PF/VII/2016

z dnia 1 lipca 2016 r. w sprawie planu finansowego do Uchwały Nr 318/VII/21/2016 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 29 czerwca 2016 r.

Zarządzenie nr 105A/VII/2016

Z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej w Konstancinie-Jeziornie za rok 2015.

Zarządzenie nr 105/VII/2016

z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie wyznaczenia osób do rozpatrzenia rocznych sprawozdań finansowych składanych przez Konstanciński Dom Kultury oraz Bibliotekę Publiczną w Konstancinie-Jeziornie.

Zarządzenie nr 104/VII/2016

z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzania przetargu na sprzedaż nieruchomości komunalnych.

Zarządzenie nr 103/VII/2016

z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Konstancińskiego Domu Kultury za 2015 rok

Zarządzenie nr 102/VII/2016

z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej w Konstancinie-Jeziornie za rok 2015.

Zarządzenie nr 101/PF/VII/2016

z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Konstancin-Jeziorna na 2016 rok.

Zarządzenie nr 100/VII/2016

z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016.

Zarządzenie nr 099/VII/2016

z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia III otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej, turystyki, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, tradycji narodowej, pielęgnowania polskości i rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, integracji społecznej, ratownictwa i ochrony ludności, w Gminie Konstancin-Jeziorna w roku 2016

Zarządzenie nr 098/PF/VII/2016

z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Konstancin-Jeziorna na 2016 rok

Zarządzenie nr 097/VII/2016

z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-01-27 13:21:00 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna