Zarządzenia Burmistrza Gminy - Rok 2016

Zarządzenie nr 126/VII/2016

z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa Ochrony Danych Osobowych w Systemie Informatycznym Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna oraz Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna.

Zarządzenie nr 125/VII/2016

z dnia 16 sierpnia 2016 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za korzystanie z pomieszczeń w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Konstancin-Jeziorna

Zarządzenie nr 124/PF/VII/2016

z dnia 12 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Konstancin-Jeziorna na 2016 rok

Zarządzenie nr 123/VII/2016

z dnia 12 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016

Zarządzenie nr 122/VII/2016

z dnia 10 sierpnia 2016 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o dofinansowanie podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w roku 2016 w ramach rządowego programu „Wyprawka szkolna”

Zarządzenie nr 121/VII/2016

Z dnia 2 sierpnia 2016 r. w sprawie scentralizowanych zasad rozliczeń podatku VAT w gminie Konstancin-Jeziorna, jej jednostkach i zakładzie budżetowym.

Zarządzenie nr 120/PF/VII/2016

z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego gminy Konstancin-Jeziorna na 2016 rok.

Zarządzenie nr 119/VII/2016

z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016.

Zarządzenie nr 117/VII/2016

z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Konstancin-Jeziorna na 2016 rok

Zarządzenie nr 116/VII/2016

z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016

Zarządzenie nr 115/VII/2016

z dnia 13 lipca 2016 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów Sołtysów Sołectwa Parcela i Sołectwa Cieciszew Gminy Konstancin-Jeziorna

Zarządzenie nr 114/VII/2016

z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert w III otwartym konkursie ofert na realizację zadań pożytku publicznego w zakresie kultury fizycznej, turystyki, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, tradycji narodowej, pielęgnowania polskości i rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, integracji społecznej, ratownictwa i ochrony ludności, w Gminie Konstancin-Jeziorna w roku 2016.

Zarządzenie nr 113/VII/2016

z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Konstancin-Jeziorna na 2016 rok

Zarządzenie nr 112/VII/2016

z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016.

Zarządzenie nr 111/VII/2016

Z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie wprowadzenia wewnętrznych zasad (polityki) rachunkowości i planu kont dla Projektu: „Opracowanie Gminnego programu rewitalizacji - Konstancin-Jeziorna 2020+”
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-01-27 13:21:00 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna