Zarządzenia Burmistrza Gminy - Rok 2016

Zarządzenie nr 140/VII/2016

Z dnia 8 września 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016.

Zarządzenie nr 139/VII/2016

Z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie przedłożenia do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu Gminy Konstancin-Jeziorna za II kwartał 2016 roku.

Zarządzenie nr 138/PF/VII/2016

Z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Konstancin-Jeziorna na 2016 rok.

Zarządzenie nr 137A/VII/2016

Z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 110/VII/2016 Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna w sprawie powołania Jednostki Realizującej Projekt pn. „Opracowanie Programu Rewitalizacji - Konstancin-Jeziorna 2020".

Zarządzenie nr 137/VII/2016

Z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016.

Zarządzenie nr 136/VII/2016

z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzania przetargu na sprzedaż nieruchomości komunalnych.

Zarządzenie nr 135/VII/2016

z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2016r.

Zarządzenie nr 134/VII/2016

z dnia 23 sierpnia 2016 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Gminnego Przedszkola Nr 1 w Konstancinie-Jeziornie Pani Małgorzacie Jarosz.

Zarządzenie nr 133/VII/2016

z dnia 23 sierpnia 2016 r. w sprawie przyznania dotacji celowej i określenia jej wysokości.

Zarządzenie nr 132/VII/2016

z dnia 19 sierpnia 2016 r. w sprawie powołania komisji do oceny wniosków sołtysów o wyróżnienie rolników na Dożynkach Gminnych.

Zarządzenie nr 131/VII/2016

z dnia 19 sierpnia 2016 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Tęczowego Przedszkola Gminy Konstancin-Jeziorna Pani Ewie Winek

Zarządzenie nr 130/VII/2016

z dnia 19 sierpnia 2016 r. w sprawie ustalenia składu i trybu pracy komisji do przyznania nagród w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury w Gminie Konstancin-Jeziorna.

Zarządzenie nr 129/VII/2016

z dnia 19 sierpnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w tekście jednolitym Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna wprowadzonego Zarządzeniem Nr 105/VII/2015 Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna z dnia 29 czerwca 2015 r.

Zarządzenie nr 128/PF/VII/2016

z dnia 19 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Konstancin-Jeziorna na 2016 rok.

Zarządzenie nr 127/VII/2016

z dnia 19 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-01-26 16:59:10 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna