Zarządzenia Burmistrza Gminy - Rok 2016

Zarządzenie nr 155/VII/2016

dnia 11 października 2016 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wyposażenia oraz umundurowania służbowego strażników Straży Miejskiej w Konstancinie-Jeziornie, czasookresu używalności oraz wypłacania ekwiwalentu za pranie i utrzymanie w czystości przedmiotów mundurowych.

Zarządzenie nr 154/PF/VII/2016

Z dnia 10 października 2016 r. zmiany planu finansowego Gminy Konstancin-Jeziorna na 2016 rok.

Zarządzenie nr 153/VII/2016

Z dnia 10 października 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016.

Zarządzenie nr 152/PF/VII/2016

dnia 30 września 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Konstancin-Jeziorna na 2016 rok

Zarządzenie nr 151/VII/2016

dnia 30 września 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016

Zarządzenie nr 150/VII/2016

Z dnia 29 września 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Zarządzeniu Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna nr 42/V/2009 z dnia 16 czerwca 2009 r., które dotyczy przebiegu służby przygotowawczej w Urzędzie Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna.

Zarządzenie nr 149/VII/2016

Z dnia 27 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia IV otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej, turystyki, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, tradycji narodowej, pielęgnowania polskości i rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, w Gminie Konstancin-Jeziorna w roku 2016.

Zarządzenie nr 148/VII/2016

Z dnia 20 września 2016 r. w sprawie podjęcia konsultacji w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna w sprawie przyjęcia rocznego Programu współpracy Gminy Konstancin-Jeziorna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2017.

Zarządzenie nr 147/VII/2016

Z dnia 19 września 2016 r. w sprawie oddania w dzierżawę na czas oznaczony części działki ewidencyjnej numer 22 i 120 z obrębu 01-24 w Konstancinie-Jeziornie przy ulicy Bielawskiej.

Zarządzenie nr 146/VII/2016

Z dnia 19 września 2016 r. w sprawie oddania w dzierżawę na czas oznaczony części działki ewidencyjnej numer 98/15 z obrębu 03-12 w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Wilanowskiej.

Zarządzenie nr 145/VII/2016

Z dnia 19 września 2016 r. w sprawie oddania w dzierżawę na czas oznaczony części działki ewidencyjnej numer 78 z obrębu 03-12 w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Wilanowskiej.

Zarządzenie nr 144/PF/VII/2016

Z dnia 19 września 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Konstancin-Jeziorna na 2016 rok.

Zarządzenie nr 143/VII/2016

Z dnia 19 września 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016.

Zarządzenie nr 142/PF/VII/2016

Z dnia 9 września 2016 r. w sprawie planu finansowego do uchwały 334/VII/22/2016 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 7 września 2016 r.

Zarządzenie nr 141/PF/VII/2016

Z dnia 8 września 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego gminy Konstancin-Jeziorna na 2016 rok.
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-01-27 13:21:00 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna