Zarządzenia Burmistrza Gminy - Rok 2016

Zarządzenie nr 170/VII/2016

Z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie przedłożenia do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu Gminy Konstancin-Jeziorna za III kwartał 2016 roku.

Zarządzenie nr 169/VII/2016

Z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie przyznania dotacji celowej i określenie jej wysokości.

Zarządzenie nr 168/VII/2016

Z dnia 7 listopada 2016 r. w sprawie zasad przydzielania pracownikom Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego oraz ekwiwalentu pieniężnego za pranie odzieży roboczej.

Zarządzenie nr 167/PF/VII/2016

Z dnia 27 października 2016 r. w sprawie planu finansowego do Uchwały nr 363/VII/24/2016 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 26 października 2016 r.

Zarządzenie nr 166/PF/VII/2016

Z dnia 27 października 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Konstancin-Jeziorna na 2016 rok.

Zarządzenie nr 165/VII/2016

Z dnia 27 października 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016.

Zarządzenie nr 164/PF/VII/2016

Z dnia 24 października 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Konstancin-Jeziorna na 2016 rok.

Zarządzenie nr 163/VII/2016

Z dnia 24 października 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016.

Zarządzenie nr 162/VII/2016

Z dnia 21 października 2016 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert w IV otwartym konkursie ofert na realizację zadań pożytku publicznego w zakresie kultury fizycznej, turystyki, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, tradycji narodowej, pielęgnowania polskości i rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, w Gminie Konstancin-Jeziorna w roku 2016.

Zarządzenie nr 161/VII/2016

Z dnia 21 października 2016 r. w sprawie oddania w dzierżawę na czas oznaczony części dziatki ewidencyjnej numer 4/10 z obrębu 02-02 w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Mirkowskiej.

Zarządzenie nr 160/PF/VII/2016

Z dnia 19 października 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Konstancin-Jeziorna na 2016 rok.

Zarządzenie nr 159/VII/2016

Z dnia 19 października 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016.

Zarządzenie nr 158/VII/2016

Z dnia 17 października 2016 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających sołtysa w sołectwie Kierszek należącym do Gminy Konstancin-Jeziorna.

Zarządzenie nr 157/VII/2016

Z dnia 13 października 2016 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej

Zarządzenie nr 156/VII/2016

dnia 11 października 2016 r. w sprawie dnia wolnego od pracy w dniu 31 października 2016 r., w zamian za odpracowaniem, dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna w dniu 22 października 2016 r.
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-01-27 13:21:00 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna