Zarządzenia Burmistrza Gminy - Rok 2016

Zarządzenie nr 185/PF/VII/2016

Z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Konstancin-Jeziorna na 2016 rok.

Zarządzenie nr 184/VII/2016

Z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016.

Zarządzenie nr 183/VII/2016

Z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie powołania Komisji zadaniem której będzie: sporządzenie listy kandydatów do Rady Seniorów Gminy Konstancin-Jeziorna, czuwanie nad przebiegiem zebrania zwołanego przez Burmistrza w sprawie wyborów do Rady Seniorów oraz sporządzenie protokołu z ww. wyborów.

Zarządzenie nr 182/PF/VII/2016

Z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie planu finansowego do Uchwały nr 394/VII/25/2016 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 23 listopada 2016 r.

Zarządzenie nr 181/VII/2016

Z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie odstąpienia od stosowania Regulaminu zamówień publicznych o wartości powyżej 30 000 euro przy przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania pn. „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym”

Zarządzenie nr 180/PF/VII/2016

Z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Konstancin-Jeziorna na 2016 rok.

Zarządzenie nr 179/VII/2016

Z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016.

Zarządzenie nr 178/VII/2016

Z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie powołania zespołu do rozpatrzenia wniosków o przyznanie nagród pieniężnych za wybitne wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym.

Zarządzenie nr 177/VII/2016

Z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów malej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń jak również wprowadzenia opłaty reklamowej od umieszczanych tablic reklamowych lub urządzeń reklamowych na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna.

Zarządzenie nr 176/VII/2016

Z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie przedłożenia Radzie Miejskiej Konstancin-Jeziorna projektu uchwały budżetowej na 2017 rok oraz projektu wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2020

Zarządzenie nr 175/PF/VII/2016

Z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Konstancin-Jeziorna na 2016 rok.

Zarządzenie nr 174/VII/2016

Z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016.

Zarządzenie nr 173/VII/2016

Z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie oddania w dzierżawę na czas oznaczony części działki ewidencyjnej nr 2/6 z obrębu 03-10 położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Mostowej.

Zarządzenie nr 172/VII/2016

Z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie oddania w dzierżawę na czas oznaczony części działki ewidencyjnej nr 3 z obrębu 02-03 położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Wilanowskiej.

Zarządzenie nr 171/VII/2016

Z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie oddania w dzierżawę na czas oznaczony części działki ewidencyjnej nr 52/4 z obrębu 01-23 nieruchomości położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Warszawskiej.
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-01-27 13:21:00 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna