Zarządzenia Burmistrza Gminy - Rok 2016

Zarządzenie nr 004/VII/2016

z dnia 13 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Konstancin-Jeziorna na 2016 rok

Zarządzenie nr 003/VII/2016

z dnia 13 stycznia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016

Zarządzenie nr 002/VII/2016

z dnia 8 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2016-2020.

Zarządzenie nr 001/VII/2016

z dnia 7 stycznia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu realizacji zadań publicznych z pominięciem otwartego konkursu ofert
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-01-27 13:21:00 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna