Zarządzenia Burmistrza Gminy - Rok 2016

Zarządzenie nr 034/VII/2016

z dnia 2 marea 2016 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za korzystanie z pomieszczeń w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Konstancin-Jeziorna

Zarządzenie nr 033/VII/2016

z dnia 2 marca 2016 r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej do inwentaryzacji powykonawczej budowy budynku Ratusza Gminy Konstancin-Jeziorna.

Zarządzenie nr 032/VII/2016

z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego zabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ulicy Grodzkiej 17 (dz. ew. 24 z obr. 03-02).

Zarządzenie nr 031/VII/2016

z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ulicy Letniej 14 (dz. ew. 46 z obr. 03-04).

Zarządzenie nr 030/VII/2016

z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za rok 2015, położonych na obszarze gminy Konstancin-Jeziorna

Zarządzenie nr 029/PF/VII/2016

dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Konstancin-Jeziorna na 2016 rok

Zarządzenie nr 028/VII/2016

z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016

Zarządzenie nr 027/PF/VII/2016

z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie planu finansowego do Uchwały Nr 230/VII/18/2016 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 24 lutego 2016r.

Zarządzenie nr 026/VII/2016

z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia wzoru upoważnienia do kontroli nieruchomości oraz zakresu kontroli prowadzonych przez strażników Straży Miejskiej w Konstancinie-Jeziornie.

Zarządzenie nr 025/VII/2016

z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie powołania zespołu do oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej w Gminie Konstancin-Jeziorna w roku 2016.

Zarządzenie nr 024/VII/2016

z dnia 22 lutego 2016 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 23/VII/2016 Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna z dnia 19 lutego 2016 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny i opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań pożytku publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w Gminie Konstancin-Jeziorna w roku 2016.

Zarządzenie nr 023/VII/2016

z dnia 19 lutego 2016 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny I opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań pożytku publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w Gminie Konstancin-Jeziorna w roku 2016

Zarządzenie nr 022/PF/VII/2016

z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Konstancin-Jeziorna na 2016 rok

Zarządzenie nr 021/VII/2016

z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Zarządzenie nr 020/VII/2016

z dnia 5 lutego 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Konstancin-Jeziorna na 2016 rok
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-01-27 13:21:00 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna