Zarządzenia Burmistrza Gminy - Rok 2016

Zarządzenie nr 051/VII/2016

z dnia 8 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016.

Zarządzenie nr 050/VII/2016

Z dnia 8 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania Kapituły Konkursowej oraz ustalenia Regulaminu przyznania tytułu „Wolontariusz Roku 2015 Gminy Konstancin-Jeziorna”.

Zarządzenie nr 049/VII/2016

z dnia 04.04.2016 r. w sprawie oddania w dzierżawę na czas oznaczony części działki ewidencyjnej nr 5/2 z obrębu 02-03, położonej w Konstancinie-Jeziornie przy Alei Wojska Polskiego.

Zarządzenie nr 048/VII/2016

z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Konstancin-Jeziorna na 2016 rok

Zarządzenie nr 047/VII/2016

z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016.

Zarządzenie nr 046/PF/VII/2016

z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Konstancin-Jeziorna na 2016 rok.

Zarządzenie nr 045/VII/2016

z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w składzie osobowym Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, powołanego Zarządzeniem Nr 6/VII/2015 Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna z dnia 13.01.2015 r.

Zarządzenie nr 044/VII/2016

z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie wysokości środków finansowych przewidzianych na realizację zadań w ramach budżetu obywatelskiego w roku 2017.

Zarządzenie nr 043/VII/2016

z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie naboru mieszkańców do Komisji opiniującej wnioski i przeprowadzającej procedurę ksztaltowania budżetu obywatelskiego na rok 2017.

Zarządzenie nr 042/VII/2016

z dnia 25 marca 2016 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Konstancin-Jeziorna za rok 2015.

Zarządzenie nr 041/VII/2016

z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Gminy Konstancin-Jeziorna.

Zarządzenie nr 038/VII/2016

z dnia 15 marca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia diagnozy potrzeb Szkoły Podstawowej nr 3 w Konstancinie-Jeziornie, Szkoły Podstawowej nr 4 w Słomczynie, Szkoły Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Konstancinie-Jeziornie, Szkoły Podstawowej nr 6 w Opaczy, Gimnazjum nr 3 w Konstancinie Jeziornie w zakresie dotyczącym konkursu RPO WM 10.1.2 Edukacja ogólna w ramach ZIT.

Zarządzenie nr 037/PF/VII/2016

z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Konstancin-Jeziorna na 2016 rok

Zarządzenie nr 036/VII/2016

dnia 9 marca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016

Zarządzenie nr 035/VII/2016

w sprawie przedłożenia do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu Gminy Konstancin-Jeziorna za IV kwartał 2015 roku
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-01-27 13:21:00 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna