Zarządzenia Burmistrza Gminy - Rok 2016

Zarządzenie nr 066/PF/VII/2016

Z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Konstancin-Jeziorna na 2016 rok.

Zarządzenie nr 065/VII/2016

Z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016.

Zarządzenie nr 064/PF/VII/2016

z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Konstancin-Jeziorna na 2016 rok

Zarządzenie nr 063/VII/2016

z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016.

Zarządzenie nr 062/VII/2016

z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie przedłożenia do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu Gminy Konstancin-Jeziorna za I kwartał 2016 roku

Zarządzenie nr 061/VII/2016

z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników samorządowych jednostek organizacyjnych Gminy Konstancin-Jeziorna.

Zarządzenie nr 060/VII/2016

z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania Komisji opiniującej wnioski i przeprowadzającej procedurę kształtowania budżetu obywatelskiego na rok 2017.

Zarządzenie nr 059/VII/2016

z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2016-2019.

Zarządzenie nr 058/PF/VII/2016

z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Konstancin-Jeziorna na 2016 rok

Zarządzenie nr 057/VII/2016

z dnia 19 kwietnia 2016 r.w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016 r.

Zarządzenie nr 056/VII/2016

z dnia 14 kwietnia 2016 r.w sprawie planu finansowego do Uchwały Nr 277/VII/19/20 16 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 13 kwietnia 2016 r.

Zarządzenie nr 055/VII/2016

z dnia 12 kwietnia 2016 r. w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy, za odpracowaniem, dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna - w dniach 2 maja 2016 r. i 27 maja 2016 r.

Zarządzenie nr 054/PF/VII/2016

z dnia 12 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Konstancin-Jeziorna na 2016 rok.

Zarządzenie nr 053/VII/2016

z dnia 11 kwietnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Planu dochodów i wydatków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna przeznaczonych na cele socjalne oraz Tabeli dofinansowania dla poszczególnych rodzajów działalności socjalnej w roku 2016.

Zarządzenie nr 052/PF/VII/2016

z dnia 8 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Konstancin-Jeziorna na 2016 rok
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-01-27 13:21:00 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna