Zarządzenia Burmistrza Gminy - Rok 2016

Zarządzenie nr 201/VII/2016

Z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016.

Zarządzenie nr 200/PF/VII/2016

Z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Konstancin-Jeziorna na 2016 rok.

Zarządzenie nr 199/VII/2016

Z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016.

Zarządzenie nr 198/VII/2016

Z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie oddania w dzierżawę na czas oznaczony części działki ewidencyjnej nr 33/7 z obrębu 01-06 położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ulicy Mirkowskiej.

Zarządzenie nr 197/VII/2016

Z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie oddania w dzierżawę na czas oznaczony części działki ewidencyjnej nr 33/7 z obrębu 01-06 położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ulicy Mirkowskiej.

Zarządzenie nr 196/VII/2016

Z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie oddania w dzierżawę na czas oznaczony części działki ewidencyjnej nr 33/7 z obrębu 01-06 położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ulicy Mirkowskiej.

Zarządzenie nr 195/VII/2016

Z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie oddania w dzierżawę na czas oznaczony części działki ewidencyjnej nr 33/7 z obrębu 01-06 położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ulicy Mirkowskiej.

Zarządzenie nr 194/VII/2016

Z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie oddania w dzierżawę na czas oznaczony części działki ewidencyjnej nr 33/7 z obrębu 01-06 położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ulicy Mirkowskiej.

Zarządzenie nr 193/VII/2016

Z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie oddania w dzierżawę na czas oznaczony części działki ewidencyjnej nr 33/7 z obrębu 01-06 położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ulicy Mirkowskiej.

Zarządzenie nr 191/PF/VII/2016

Z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Konstancin-Jeziorna na 2016 rok.

Zarządzenie nr 190/VII/2016

Z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016.

Zarządzenie nr 189/VII/2016

Z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie oddania w dzierżawę na czas oznaczony działki ewidencyjnej nr 10 z obrębu 03-10 położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Matejki.

Zarządzenie nr 188/VII/2016

Z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Warszawskiej 34 (działki ewidencyjnej 13/1 z obrębu 01-16) na rzecz użytkownika wieczystego.

Zarządzenie nr 187/VII/2016

Z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie zamiany nieruchomości - działki ewidencyjnej nr 85/11 z obrębu 0004 Czarnów na udział 1/2 części współwłasności w działce ewidencyjnej nr 89/5 z obrębu 0004 Czarnów

Zarządzenie nr 186/VII/2016

Z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej składników majątku Gminy Konstancin-Jeziorna.
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-01-27 13:21:00 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna